BEWOGEN PUZZEL

Verklarende woordenlijst der bestuurlijke taal

Weet jij de onderstaande woorden te vinden?

KANTELEN meervoudsvorm van kanteel BORGEN dramaserie rondom de fictieve Deense premier Birgitte Nyborg GAMECHANGERS voor de verandering een ander spel spelen KLANKBORDEN vreemd genoeg zowel activiteit als meervoudsvorm van hoorbaar eetgerei STAKEHOLDERS Engelse term voor belanghebbenden, helaas makkelijk te verwarren met een Engelse biefstuk KOSTENPLAATJE eufemistische visualisering van hoeveel geld iets moet kosten PROCESBEWAKER uit het gevangeniswezen afkomstige term voor iemand die in de gaten houdt of alles wel netjes volgens plan verloopt OVERLEGTAFEL meubelstuk geschikt voor deliberatie PARTICIPATIEPARAGRAAF tegenwoordig verplichte tekstuele passage in beleidsstukken die niet perse over participatie gaan URBAN COMMONS oud (of toch ineens nieuw?) Engels begrip van ‘de meent’ BOUNDARY SPANNERS fanatiekelingen die overal lijnen trekken COLABORATIVE GOVERNANCE samenwerking waarbij een alleenheerschappij wordt neergehaald INNOVATIEMILIEUS een specifiek soort omgeving waarin nieuwe dingen kunnen ontstaan FIELDLAB door de coronapandemie geclaimde term voor plekken waar je onder het mom van onderzoek lekker kan experimenteren LIVINGLAB laboratorium waar dode dingen voor levende dingen zijn ingeruild SAMENSTURING Helaas op een tandem onmogelijk, daar deze alleen op samen trappen is gericht GENTRIFICATIE de vervanging van canta’s en bakkies pleur door bakfietsen en haverlattes (met excuses voor het gentrificeerde taalgebruik) QUINTUPLE HELIX onvermijdelijke innovatie van de quadruple helix, waarschijnlijk binnenkort opgevolgd door sextuple variant. Voor niemand helder wat het betekent alleen. PILOTS Engelse meervoudsvorm van vliegenier, wordt tegenwoordig vooral gebruikt om dingen uit te proberen SOCIALE INNOVATIE innoveren op een gepaste en sociale manier met respect voor elkaar IMPACT nastrevenswaardig resultaat dat bij voorkeur in vage termen wordt omschreven

EXPERIMENTEREN leuke en nieuwe dingen doen met gratis verkregen geld

COCREATIESESSIE een bijeenkomst waarin samen geknutseld wordt HANDELINGSPERSPECTIEF jezelf in de gaten houden bij elke beweging VRAAGARTICULATIE een professional laten uitspreken waarover hij/zij zich onzeker voelt

ERVARINGSKENNIS specifiek soort betekenisvolle informatie die komt met de jaren TRANSITIEMANAGEMENT leidinggevenden van grootschalige veranderingen zouden hun werk zo omschrijven KENNISVALORISATIE omdat je kennis niet zomaar kunt laten liggen moet je er wat mee doen DERDE ORDE LEREN gestructureerd iets opsteken van dingen die je hebt opgestoken? INTERDISCIPLINARITEIT naar eigen smaak shoppen in verschillende vakgebieden

TRANSDISCIPLINAIR in het gareel worden gehouden door de een na laatste toevoeging uit de LGBTQ HANDELINGSVERLEGENHEID blozen wanneer men in actie moet komen BESTUURLIJK ARRANGEMENT een arrangement dat bestuurders aanvragen bij een restaurant reservering CONSUMPTIERUIMTE hipper woord voor kantine? HANDELINGSREPERTOIRE het geheel van kunstjes dat een professional beheerst PARTICIPATIEMOEHEID een nieuwe aandoening die zich in de 21ste eeuw heeft ontwikkeld en met de dag steeds meer mensen besmet SYSTEEMINNOVATIE fundamentele verandering in diep ingesleten handelingspatronen en maatschappelijke structuren. Ook wel transitie. REGIME de gevestigde orde die transitie moet ondergaan TOEKOMSTBESTENDIG omschrijving voor een slimme stad die inspeelt op te verwachten ontwikkelingen HANDREIKING Een ledemaat aanbieden/iemand tegemoet komen INTEGRAAL afstemmen tot je erbij neervalt PROFESSIONAL steeds meer aan duidelijkheid verliezende term die nu voor iedereen wordt gebruikt die iets doet of ergens bij betrokken is, of ergens betrokken bij zou moeten worden en wordt verondersteld niet amateuristisch te zijn