WAAR HOUDT DE AFDELING FINANCE & CONTROL ZICH MEE BEZIG? - DOOR KARIN HERNANDEZ Enkele weken geleden moesten we allemaal ons werk vanuit huis voortzetten. Zo ook wij, van de afdeling financiën van de faculteit. Wennen was het zeker, dat thuiswerken. Waar we normaal gesproken meerdere afspraken en korte overlegjes op een dag, houden we elkaar nu digitaal op de hoogte met Skype of Teams. Inmiddels hebben we gelukkig allemaal onze draai en structuur gevonden bij het thuiswerken. We hebben de opdracht gekregen van HvA centraal en de faculteit om de impact die het coronavirus heeft op de financiën te kwantificeren. Omdat er nog veel onzekerheden zijn, is dit een uitdagende klus. De studentprognose gesprekken met de opleidingen worden verschoven van mei naar juni, omdat de aanmeldtermijn is verschoven. Vooruitlopend hierop onderzoeken we in een team met O&O, HR en het Onderwijsbureau wat de effecten van het opschorten van de BSA maatregelen op de studentaantallen zouden kunnen zijn. Hetty Norder voert hierover vanuit de faculteit de regie. Naast dit werk gaan onze reguliere werkzaamheden door, denk daarbij aan maandafsluitingen, financiële kwartaal rapportages voor HvA-centraal en de voorbereidingen voor de begroting van 2021. We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze tijd!