STUDEREN OP AFSTAND - INFORMATIE VOOR STUDENTEN


De website hva.nl/studerenopafstand is vorige week gelanceerd om studenten te helpen hun gezondheid, hun productiviteit én hun humeur te verbeteren. Zo is er aandacht voor het inrichten van een studeerplek thuis, de digitale leeromgeving en welzijn. Ook wordt er doorverwezen naar bestaande plekken buiten de HvA voor hulp of lotgenotencontact. Studenten vinden hier ook een doorverwijzing naar hva.nl/coronainfo. Op deze website staan updates en antwoord op veelgestelde vragen over onderwerpen zoals de opschorting van het BSA. Informatie over lessen, toetsen, stage of afstuderen krijgen studenten via hun eigen opleiding. Belangrijke informatie over hun propedeusecertificaat of diploma, vinden studenten in de A-Z-lijst onder Diploma en propedeusecertificaat. Als het diploma is geregistreerd in SIS, kunnen studenten via de site van DUO een digitaal uittreksel van het diploma downloaden. Dit geldt als een officieel bewijsstuk van het behaalde diploma of propedeusecertificaat. Zodra de omstandigheden het toelaten om het diploma in ontvangst te komen nemen, krijgen studenten meer informatie over de mogelijkheden.