WE GAAN DOOR: LEERNETWERK ROND ONBEGREPEN GEDRAG


Ondanks de coronacrisis krijgen we nog steeds mooie dingen voor elkaar. Een goed voorbeeld uit de samenwerking tussen onderwijs en lectoraten zijn de oplossingen die gevonden zijn voor de onderwijsmodules en het leernetwerk rond onbegrepen gedrag. Dit project rond de betere bejegening van mensen die onbegrepen gedrag vertonen is opgezet door het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning. Samen met Cliëntenbelang, het ROC en twee welzijnsinstellingen wordt een gezamenlijk leer- en werktraject ontwikkeld rond kwetsbare burgers die (veelal tijdelijk) in de war zijn. Lector Rick Kwekkeboom vertelt: ‘Eerstejaarsstudenten Social Work kunnen een keuzeonderdeel Onbegrepen Gedrag volgen. Het symposium ter afsluiting van dit keuzeonderdeel hebben we helaas moeten afblazen – wat extra jammer is omdat ook veel mbo-studenten zich hadden aangemeld. In plaats van een mondelinge presentatie hebben de studenten nu een digitale ‘pitch’ gemaakt. Het grote voordeel daarvan is dat we deze pitches met diverse partijen in ons netwerk kunnen delen, zodat de studenten een groter bereik krijgen. Nog net voor de lockdown bleek dat de minor Onbegrepen Gedrag, die in september van start gaat, op zoveel belangstelling van bachelorsstudenten en Ad-studenten kan rekenen dat deze na drie uur al vol zat. Een fysieke bijeenkomst met ons netwerk om input te verzamelen voor de invulling moest worden afgezegd, maar van de digitale mogelijkheid is inmiddels volop gebruik gemaakt. Daarnaast hadden we onlangs een druk ‘bezochte' videomeeting over de verdere doorontwikkeling van de leerwerkplaatsen op twee locaties in Amsterdam, die we voor tweedejaars studenten HvA én drie- en vierdejaars mbo-studenten aan het ontwikkelen zijn. Dat betekent dat we, ondanks alles, in september met zowel de minor als de leerwerkplaatsen aan de slag kunnen gaan. Juist in deze tijd, waarin 'onbegrepen gedrag' nog vaker voorkomt dan anders en de kwetsbare burgers onder ons het hardst getroffen worden, voelt het goed dat we rond dit onderwerp door kunnen blijven werken. De ervaringen die we nu op doen zullen zeker hun plek gaan krijgen in de onderwijs- en onderzoeksprogramma's.’