Auteursrecht in het onderwijs

“Een abstract begrip als vertaalrecht kun je tastbaar maken voor studenten.”

Van een abstract begrip als vertaalrecht iets tastbaars maken voor studenten. Dat is een van de uitdagingen waar Rose Leighton, docent-onderzoeker bij de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, mee experimenteert. Haar achtergrond in de uitgeverij en haar docentrol bij Creative Business maken dat Leighton veelvuldig in aanraking komt met zaken als citeren en auteursrecht. “Het onderwijs is voor mij eigenlijk hetzelfde als uitgeven. Je hebt enerzijds te maken met een doelgroep en anderzijds met informatie. Informatie die je op de juiste manier moet verpakken en overbrengen. En hoe breng je deze informatie dan over op je doelgroep? De afgelopen jaren hebben wij in de minor International Publishing gemerkt dat de theorie over vertaalrechten vrij ver van studenten af staat. Dit kwam eerst aan de orde in een brede verzamelmodule bestaande uit theorie en praktijklessen gegeven door gastsprekers. Pas wanneer de studenten op stage gingen, kregen zij door dat vertaalrechten belangrijk zijn in hun vak.” Sinds dit studiejaar is een simulation game onderdeel van het curriculum. “De studenten werken allemaal als rechtenmanagers of uitgevers bij fictieve Nederlandse en buitenlandse uitgeverijen. Zij krijgen een budget en vijf titels, hun economische en intellectuele kapitaal. Vervolgens vragen wij de studenten een selling en buying strategy uit te zetten en aan elkaar te pitchen. Als zij de rechten voor hun eigen uitgeverij willen aankopen, moeten ze vervolgens een bod uitbrengen. Daar komt meer bij kijken dan alleen geld. In plaats dat het economisch en moreel beschermen van auteurs van papier wordt geleerd, gaan de studenten er daadwerkelijk mee aan de slag. Door deze simulatie leren zij wat er zoal komt kijken bij het handelen in vertaalrechten in de uitgeverij. Bijvoorbeeld dat hun netwerk ook een rol speelt en hoe. Het gaat bij het uitonderhandelen om geld, maar ook om het geven van vertrouwen dat jij de beste uitgever bent om dat werk in vertaling op de markt te brengen. En wie doet dat dan het beste?”