Onderzoek registreren en rapporteren

Registratie-systeem Pure

Onderzoekers van de HvA kunnen de gegevens over hun publicaties en andere onderzoeksoutput vastleggen en wereldwijd toegankelijk maken via registratiesysteem Pure. Pure wordt ook gebruikt voor rapportage.

10 handige tips & tricks

Houd je aan de volgende tips, dan verloopt de validatie van je registraties in Pure veel sneller!

  1. Kies de juiste template
  2. Vermeld de datum
  3. Vul de titel van de publicatie in
  4. Neem auteursnamen over van de publicatie
  5. Aantal pagina’s = aantal genummerde pagina’s
  6. Neem gegevens van de hostpublicatie op (bij boeken)
  7. Voeg een bijlage of link naar de online versie toe
  8. Vermeld licentie- en publicatievoorwaarden
  9. Vergeet niet het volume number en issue number te vermelden
  10. Sla tussentijds op!

Koppeling tussen Figshare en Pure

Gemakkelijk en snel je datasets in het ene systeem terugzien in het andere. Dat is mogelijk. De bibliotheek heeft twee systemen weten te koppelen: UvA/HvA figshare en Pure. Wij spraken met Matthieu Uittenbogaard, projectleider bij de Bibliotheek, die samen met collega’s voor dit succes heeft gezorgd. Wat is UvA/HvA figshare? “Tijdens een onderzoek verzamelt een onderzoeker allerlei gegevens. Deze verzameling gegevens, datasets, kunnen worden opgeslagen in figshare. Binnen de HvA vinden wij het belangrijk dat onderzoeksgegevens zoveel mogelijk worden opgeslagen en gedeeld, zodat ook andere onderzoekers iets aan de informatie kunnen hebben en vervolgonderzoek kunnen doen. De Bibliotheek is er om onderzoekers te ondersteunen en adviseren. Met figshare biedt de Bibliotheek de mogelijkheid om datasets te registreren en publiceren. Sinds 2017 werken wij met dit systeem als datarepository.”

Registreren? Maar dat kan toch ook in het systeem Pure? “In Pure kunnen onderzoekers al hun wetenschappelijke output registreren. Hierbij gaat het om publicaties, zoals artikelen en boeken. Door aanwezig te zijn in Pure, profileert de onderzoeker zich op het web. Maar Pure biedt nog meer mogelijkheden. Zo kun je ook rapportages maken in het systeem, en je moet je voorstellen dat we met dit systeem een goed overzicht krijgen van de productiviteit per onderzoeker of per faculteit. Dat is zeer waardevol om mee te nemen in visitatierondes bijvoorbeeld.” Welke voordelen heeft de koppeling voor onderzoekers? “Op het moment dat onderzoekers hun datasets registreren in UvA/HvA figshare verschijnen deze door de koppeling ook in Pure. Er kan dan zeer gemakkelijk heen en weer geklikt worden tussen de systemen. En de datasets zijn dan ook zichtbaar voor collega-onderzoekers. Zij kunnen de datasets dan al gebruiken voor vervolgonderzoek. Onze strekking is dat wij het de onderzoeker zo gemakkelijk mogelijk willen maken. Daarvoor moeten wij de drempels die er in het onderzoekproces zijn zo laag mogelijk maken. Met de koppeling tussen UvA/HvA figshare en Pure hebben we weer een stap in de juiste richting gezet.”

“We willen het de onderzoeker zo gemakkelijk mogelijk maken.”