HET VERTREKPUNT VAN ONDERZOEK


Research

datamanagement

“Ik begeleid onderzoekers in verantwoord gebruik van research data”

Hoe deel je relevante onderzoekoutput met het bedrijfsleven? En hoe kun je onderzoekdata goed archiveren? Het zijn voorbeelden van vragen die Maurice Pelt gesteld krijgt door onderzoekers. Maurice is datasteward aan de faculteit Techniek en is één dag per week beschikbaar om onderzoekers en onderzoek te begeleiden.

Pelt deelt onderzoek graag op in een voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afrondingsfase. 'Bij de voorbereiding van onderzoek moet je je af te vragen welke data mee (gaan) spelen. Wat kun je verwachten? Wat ga je opslaan? Zijn er privacy gerelateerde zaken waar rekening mee gehouden dient te worden? Al dit soort vragen komen aan bod bij het opstellen van een datamanagementplan.'

Met RDM wordt je werk transparanter en geschikt voor hergebruik door anderen.

Niek van Ulzen is datasteward bij twee faculteiten: Faculteit Gezondheid en Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Zoals Niek van Ulzen zelf zegt, ‘zijn er veel raakvlakken tussen deze faculteiten’, waardoor werkzaamheden goed op elkaar aansluiten.

'Wat mij betreft is research datamanagement een intrinsiek onderdeel van onderzoek. Om onderzoek te doen heb je data nodig en die moeten worden geanalyseerd. Die data moeten ook ergens opgeslagen worden en de vraag is dan natuurlijk: hoe ga je dat doen? Je wilt als onderzoeker niet het risico lopen dat er bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie lekt.'

Binnen de Faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding krijgt Van Ulzen niet zozeer vragen over een toenemend aantal databestanden of bedrijfsgegevens, maar wel over het correct verwerken, opslaan en archiveren van persoonsgegevens.

Van Ulzen vult zijn rol als datasteward dan ook anders in dan Techniek-datasteward Maurice Pelt. 'Simpelweg omdat het werkveld, de onderzoeken, en daardoor ook de behoefte van de onderzoekers anders zijn. Binnen de HvA hebben we te maken met hele verschillende soorten onderzoek. Elke datasteward past zich daarop aan.'