Geloofsovertuiging

Het Christendom

door Elizabeth Philips , Jessica Lorsé ,

Marisol Mateo Hernández, Valeria Ros

Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel vol zit met inspirerende boeken, mensen en wonderen. Ook zijn wij geïnspireerd door de Bijbel en de daden en woorden van belangrijke personen in het geloof. Wij zijn benieuwd wat andere gelovigen van de Bijbel vinden en hoe dit hun dagelijkse leven beïnvloed. Dit willen wij door middel van interviews erachter zien te komen. Door middel van de interviews wordt er antwoord geven op de centrale vraag van dit boek. De centrale vraag luidt als volgt: “Wat voor invloed heeft de religie Christendom op de zingeving van jouw leven?”.

Theorie Gods liefde in ons leven hebben is de hele betekenis en het doel van onze christelijke wandel. De Bijbel zegt dat God ons om twee redenen heeft geroepen om christenen te zijn: om van Hem te houden en vervolgens om van anderen te houden. (Mattheüs 22:37) We werden niet geroepen om "christenen" te zijn, alleen om gelukkig en tevreden te zijn in onszelf, maar om ook kanalen van Gods liefde te zijn - Zijn liefde uit de eerste hand te ervaren en deze vervolgens aan anderen door te geven.

Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Timotheüs 6:6

Kind Hallo! Mijn naam is G.S.W. en ik ben acht jaar oud, bijna negen. Ik woon bij mijn ouders in Zeist. Om de week slaapt mijn halfbroer hier ook. Ik heb nog een andere halfbroer maar die komt alleen af en toe op visite. Als kind ben ik gedoopt want mijn moeder is Christelijk. Liefde Ik ben gedoopt toen ik klein was en weet daar niet echt meer iets van. Mijn vader is zelf niet gelovig, mijn moeder wel. Mijn ouders laten mij best wel vrij in hoe ik om wil gaan met het geloof. Als ik er een hele dag mee bezig ben en over wil praten is dat goed maar ook als ik er niks van wil weten is dat goed. Voor het eten bidden we niet standaard. Vaak wil ik dat wel doen en dan doen mijn ouders mee. Ook wil ik meestal wel bedanken na het eten. Dat doe ik soms zelfs als ik voor het eten niet gebeden heb. Ik denk er niet altijd bij na. Na het eten denk ik dan “ohja” en dan bedank ik extra. Mijn ouders zijn dan stil en bedanken mee als ik klaar ben met praten. Ik vind het wel fijn dat het niet erg is als ik het vergeet en dat mijn ouders mij laten doen wat ik zelf fijn vind om te doen. Naar de kerk gaan we eigenlijk nooit. Samen met mijn moeder lees ik de Bijbel. De ene keer wil ik dit wat vaker doen dan de andere keer. Dat betekent dat ik soms een paar dagen niet erin gekeken heb en op het andere moment lees ik het elke avond. De verhalen die in de Bijbel staan vind ik mooi, soms wil ik een verhaal daarom meerdere keren lezen.

Adolescent Ik ben een vijftienjarige jongen en ik ben woonachtig in Amsterdam. Momenteel speel ik professioneel voetbal en studeer ik. Mijn leven lang ben ik Christelijk opgevoed en ik identificeer mijzelf ook als een religieus persoon.

Liefde Het Christendom is een deel van mij geworden waar ik veel goede kwaliteiten en kracht uit haal. Gods liefde komt tot uiting in mijn leven in vorm van beloning omdat mijn gebeden worden beantwoord door God. Daarnaast zie ik dat ook terug in minder leuke momenten in mijn leven. Bijvoorbeeld wanneer ik voor vergiffenis vraag en ik daadwerkelijk terug kan zien dat hij mij heeft vergeven omdat ik allemaal goede dingen op mijn pad krijg. Alles komt weer opgang zoals mijn cijfers die omhooggaan en mijn sportprestaties worden beter. De bal gaat als het ware weer rollen.

(Jong)volwassene Mijn naam is R.P. en ik ben een zesentwintigjarige man. Ik woon sinds kort in Amsterdam en werk in de detailhandel. Ik ben Christelijk opgevoed door mijn ouders. Ik ben een Christen, lees mijn Bijbel en ik ga sinds kleins af aan naar de kerk. God heeft mij nooit laten zitten. Zelfs in moeilijke tijden voelde ik de aanwezigheid van God. Ik bad vaak voor zijn kracht en vergiffenis, omdat ik enkele foute keuzes had gemaakt in mijn jeugd, waar ik nu nog spijt van heb. Tijdens het bidden had ik sterk het gevoel dat God luisterde naar mijn hart en mijn gebeden. Dit omdat mijn gebeden werden beantwoord en ik mij krachtiger voelde dan voorheen. Dit noem ik nou echt de liefde van God. Hij had en heeft mij nog steeds lief, ondanks mijn foute keuzes in mijn jeugd en enkele dingen die nog steeds afspelen in mijn leven.

Oudere Hallo! Mijn naam is B****S. Ik ben een 67-jarige man. Ik ben in een protestante christelijke familie opgegroeid. Sinds kleins af aan ging ik naar de kerk. Ik was niet radicaal waardoor ik dus ook bezig was met dingen die eigenlijk niet echt kunnen in het christendom zoals bijvoorbeeld te veel drinken, uitgaan en seksueel actief zijn al op jonge leeftijd. Toen ik 28 jaar was gebeurde er iets indrukwekkends in mijn leven en dat zorgde ervoor dat ik 100% mij ging richten op mijn geloof en de relatie met God. Zelf zijn liefde ervaren vind ik soms wel moeilijk, omdat God geest is. En als wij het hebben over liefde dan is het toch vaak bij iemand die je kan zien, voelen en horen. Met God is dat niet zo. Maar als ik toch zou moeten zeggen hoe ik hem ervaar dan zal ik zeggen dat het vrede van binnen is. Zo komt het bij mij tot uiting. Ik voel een innerlijke rust/ vrede.

Betoog

Onze hoofdvraag waarmee we dit boek begonnen was als volgt: “Wat voor invloed heeft de religie Christendom op de zingeving van jouw leven?”

Het Christendom heeft een hele grote invloed op de zingeving in het leven van deze mensen. Zij halen de zin van het bestaan uit het geloof. Bij alle dingen die zij ondernemen, beleven en ervaren speelt het geloof een grote rol. Het verschilt per leeftijd op welke manier dit een rol speelt en in welke mate. Het jongere kind staat bijvoorbeeld tijdens haar vrije tijd niet veel stil bij het geloof, maar bij de kleine dingen die zij doet wel.

Bij de andere leeftijdscategorieën is het geloof gedurende de gehele dag door aanwezig. Een gemeenschappelijke overeenkomst tussen de mensen die wij hebben geïnterviewd is dat de rol van God en het geloof centraal staat, ook in het doen van de kleine dingen. Bij de jongste leeftijd kwam dit bijvoorbeeld al naar voren bij eetmomenten en bij het naar bed gaan. Het christendom kent veel mooie waarden en principes. Bij de interviews kwamen wij er snel achter dat alle vier de respondenten veel waarde hechten aan deze waarden/ principes. De meest voorkomende waren; dankbaarheid en gehoorzaamheid.