In dit project gaan studenten op zoek naar de zingeving van de ander. Wie is de ander? Dit is een vraag die ons dagelijks bezig houdt. Waar staat de ander voor, wat wil de ander en wat drijft de ander. De ander is anders in gedrag, gebruiken en gedachten. Zonder te onderzoeken waar de ander voor staat en wat de zingeving van de ander is zullen we vaak schieten in oordelen over de ander. Iedereen herkent deze oordelen. Vaak door een gebrek aan kennis over de achtergrond van de ander zullen we sec kijken naar het gedrag van de ander vanuit ons eigen waardenkader. Zonder kennis te hebben van de waarden van de ander lijkt het haast ondoenlijk om begrip en empathie kunnen vinden voor de ander. Zingeving is mede gebaseerd op waarden. In je werk en in je leven; in de breedste zin van het woord zul je dagelijks geconfronteerd worden met waarde van anderen. Welke zijn dat, hoe komen ze tot stand, waarop zijn ze gebaseerd. Dit hebben de studenten onderzocht.

Dit jaar 2020 is een vele opzichten een bijzonder jaar. De geschiedenis zal uitwijzen of 2020 werkelijk een kanteljaar is geweest: de pandemie Covid-19, Onlineonderwijs, Black Lives Matter, LHBTQ, 75-jaar bevrijding, beperking van vrijheden vanwege de Covid-19 maatregelingen, milieu- en klimaatakkoorden, fake news en ga zo maar door. Welke impact heeft dit op de zingeving van mensen en maakt dit mensen meer bewust van hun waarden?

Dit jaar kiezen we voor een project in een blijvend product in de vorm van een foto- en verhalenboek zal opleveren: het JAARBOEK ZINGEVING 2020.