EEN EMMERTJE

VOL GELUK

door Charlot van Deijk, Sabri Al Halhali, Tamara Croes, Nathan Langenhoff-Angela Holscher

Sinds de COVID-19 pandemie is de gemiddelde levensvoldoening in Nederland gedaald. Daarom wordt er in dit onderzoek onderzocht hoe mensen geluk ervaren in het dagelijks leven. Uit het literatuuronderzoek zijn er drie kernwoorden gevonden die te maken hebben met geluk, namelijk: levensomstandigheden, gevoel en gezondheid. De drie kernwoorden hebben de basis gelegd voor de interviewvragen. Zingeving draait om wat je leven zin geeft: je dagelijks doet stralen, tomeloze energie geeft en je gelukkig maakt. Geluk kan voor iedereen een andere betekenis hebben. De betekenis lijkt door de tijden heen te veranderen en per cultuur te verschillen. Het begrip geluk kan omschreven worden door ´tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden´. De geschiedenis laat zien dat de vraag naar geluk gedurende lange periodes geen grote rol speelde, omdat het toen vooral om overleven ging (Schmid, 2011). Door de jaren heen kreeg de mens steeds meer ruimte om daarover na te denken en sinds een jaar of twintig is er een nieuwe stroming binnen de wetenschap ontstaan die zich daarmee bezighoudt: de positieve psychologie.

“Nog een voorbeeld is dat ik gelukkig word van sporten. Als je ongezond bent of ergens last van hebt, dan lukt dit vaak niet meer. Mentaal gezond zijn is naar mijn idee net zo belangrijk als fysiek gezond zijn, want als je mentaal ongezond bent dan ben je dat fysiek ook. Ik kan me voorstellen dat wanneer je mentaal ongezond bent, je veel minder uit je leven kan halen”.

“Van geluk krijg ik een bom van energie.”

Op de momenten dat ik gelukkig ben ervaar ik euforie. Ik heb dan een bom van energie en ik krijg een gevoel dat ik wil springen van binnen. Deze geluks- momenten krijg ik van leuke dingen doen met mijn vriend of vrienden. Ik ervaar ook geluksmomenten als ik iets doe wat ik al heel lang had willen doen. Tijdens deze momenten kan ik niet stil zitten en moet ik veel glimlachen. Ik wil mijn geluk ook delen met andere mensen en mijn energie steken in leuke dingen ondernemen”.

Zo kost geluk ervaren in de kinderjaren geen geld, maar wordt dit later steeds belangrijker. Contacten zijn in alle leeftijdscategorieën terug te vinden, en daaruit kunnen we concluderen dat een terugkerende factor “gezelschap” is.