door Iris, Philip, Daniel, Felix, Anne

“Natuur is voor mij gras en bomen. Ik vind het heel erg fijn om naar het bos te gaan. Ik woon er naast. Ik ga naar het bos om hutten te bouwen, want dat doe ik met al mijn vrienden. Dat spreken we al af op school en dan gaan we op vrijdag. Ik voel dan de wind, ik zie heel veel bomen om mij heen."

Djurre, 7 jaar

Romecy (16 jaar)

"Het bos is wel een voorbeeld van een plek die wij moeten beschermen. In de supermarkt zit bijna overal plastic omheen en dus zorg ik er ook voor dat welk afval ik overhoud, in de prullenbak beland. Vrienden van mij gooien hun afval ook wel eens op de grond en dan raap ik het op om het toch nog ‘goed’ weg te gooien. Verder doe ik niet zoveel terug. Ik laat de natuur lekker haar gang gaan. Ik kan mij van biologielessen nog wel wat herinneren over koolstofdioxide ofzo. Zonder bomen en andere natuur kunnen wij niet leven dus daarom probeer ik de natuur zo min mogelijk in de weg te zitten. “In mijn kamer heb ik alles onder controle, maar in een bos kan er zomaar van alles gebeuren."

"Zodra ik in de natuur en voel ik een sterke verbinding. Die voel ik in principe altijd wel, maar de momenten dat ik er dan doelbewust heen ga voel ik dat nog veel sterke en dan laad ik helemaal op. In een stad loop ik bijvoorbeeld helemaal leeg. Met bebouwing en allemaal drukke mensen, dat overprikkelt me eerder."

Yolande (51 jaar)

Terugkijkend op de interviews kunnen wij concluderen dat er veel overeenkomsten leven tussen de geïnterviewde met betrekking tot het vinden van zingeving in de natuur. Wat interessant is om te zien is dat er nauwelijks zingeving zou bestaan als er geen natuur aanwezig zou zijn. De natuur is voor de geïnterviewde niet zomaar een leuke bijzaak van het leven. Natuur wordt beschreven als de ontsnapping van het leven in het vinden van rust, plezier, reflectie en het tot jezelf komen.