Elk jaar wordt er vanuit de minor Zingeving en Samenleving een project uitgevoerd welke aansluit bij de actuele ontwikkelingen, een waarde -­‐Zingeving-­‐ heeft voor de samenleving of een blijvend product oplevert voor anderen. Dit jaar werd gekozen voor de vorm van een boek-lesmateriaal voor onder meer eerstejaars studenten Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Op zoek naar de zingeving van de ander. Wie is de ander? Waar staat de ander voor, wat wil de ander en wat drijft de ander. Zingeving is mede gebaseerd op waarden. In je werk en in je leven; in de breedste zin van het woord zul je dagelijks geconfronteerd worden met waarde van anderen. Welke zijn dat, hoe komen ze tot stand, waarop zijn ze gebaseerd? De opdracht aan de studenten van deze minor: Ga met kinderen en volwassen uit verschillende leeftijdscategorieën over een (zelfgekozen thema) die relatie heeft met zingeving in gesprek. In deze compilatie zijn stukjes te vinden uit de interviews.