Onderzoeksproject


Digital innovation

Docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van up-to-date cursussen over innovatiemanagement. Burcu Kor, werkzaam bij de HvA is projectleider van dit project met financiering vanuit Erasmus+. Samen met zes Europese partners en onder leiding van de Universiteit van Szczecin houdt zij zich als onderzoeker van het lectoraat Entrepreneurship, sinds oktober met dit project bezig.

Bedrijven in de dienstensector blijken minder digitaal innovatief dan andere sectoren. Veel bedrijven hebben tegenwoordig ongekende mogelijkheden om innovaties door te voeren. Er zijn echter maar heel weinig mkb-bedrijven uit die dienstensector die gebruik maken van dit digitale innovatievermogen. Innovatie en economische experts pleiten daarom voor intensievere inspanningen om het aantal innovaties te vergroten en hogescholen en universiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Door het ontwikkelen van benchmark tools en problem based, open-source leermiddelen, wil dit project docenten in het hoger onderwijs ondersteunen op het gebied van innovatiemanagement. Burcu: “De dienstensector heeft een grote impact op de economische groei van zowel landen op zich als op de hele EU en ze zijn al tijden minder innovatief dan de productie-industrie. Gelukkig vindt er een verschuiving plaats en wordt het binnen de dienstensector steeds belangrijker gevonden om zich met innovatie bezig te houden, maar er is zeker nog ruimte voor vooruitgang en daar doen wij onderzoek naar. We willen inzicht krijgen in de huidige onderwijspraktijken op het gebied van innovatie en in de huidige trends van innovaties en digitalisering in de dienstensector. Zo kunnen we opleidingen in het hoger beroepsonderwijs op het gebied de innovatiemanagement verbeteren. Met dit onderzoek richten we ons op het ondersteunen van docenten die lesgeven op het gebied van innovatiemanagement en op studenten en mkb-bedrijven uit de dienstensector.”

Het eerste deel van het onderzoek is afgerond. Inmiddels heeft de onderzoeksgroep 25 interviews gehouden in zes verschillende landen, het grote voordeel van de Europese Erasmus+ samenwerking is de toegang tot data uit de verschillende Europese landen. In de interviews proberen de onderzoeksgroep er achter te komen wat docenten op het gebied van innovatiemanagement hun studenten leren, welke processen worden de studenten aangeleerd en welke digitale tools gebruiken ze.

“De samenwerking tussen de Europese partners is goed. Elk deel van het onderzoek heeft een eigen ‘lead partner’, maar aan alle onderdelen wordt samengewerkt. Op dit moment hebben we ook vier studenten van de HvA aan het werk, zij maken een app waarin het innovatieproces in de dienstensector en alle digitale tools op dit vlak in kaart worden gebracht. Zo kunnen docenten als ze bijvoorbeeld aan het lesgeven zijn over het ideation innovation proces, of mk- ondernemers die zich verder willen ontwikkelen, meteen opzoeken welke digitale tools er op dit gebied zijn om ze te helpen bij het proces. Het helpt beide groepen ontzettend bij het ontdekken van alle digitale mogelijkheden.”

“Uiteindelijk gaan we docenten in hogere beroepsonderwijs niet alleen helpen in het maken en verbeteren van hun lesmateriaal op dit vlak, maar ook bij het implementeren. Om dit te gaan we in de volgende fase van het onderzoek een real time analyse maken van het gebruik van deze ontwikkelde digitale tools en gaan we weer in gesprek met de mkb-bedrijven uit de verschillende Europese landen over het gebruik van deze tools en wat hun bevindingen zijn. Uiteindelijk ontwikkelen we met dit onderzoek benchmark tools en problem-based, open-source leermiddelen.”

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen