Global Entrepreneurship Week HvA

GEW 2020

In november 2020 deed de Hogeschool van Amsterdam (HvA) mee aan de Global Entrepreneurship Week. Tijdens die week organiseert het programma Ondernemerschap verschillende online workshops, rondetafels en presentaties op de gebieden van:

  • Studentondernemerschap Hier wil het programma Ondernemerschap inspireren, innovatieve ideeën ontwikkelen en ondersteuning bieden aan studenten die al aan het ondernemen zijn. Er kwamen veel verhalen van startup-founders voorbij en er waren volop mogelijkheid om mee te praten over ondernemerschap of het zelf te ontdekken.
  • Ondernemerschapsonderzoek Hier kreeg je een kijkje in al het onderzoek dat gedaan wordt naar business models, samenwerkingen, failure en recovery én methoden en technieken, maar ook inspiratie voor toekomstig onderzoek.
  • Ondernemerschapsonderwijs DIt was een programma speciaal gericht op ondernemerschapsonderwijs. Bedoeld om te leren van de inspirerende praktijkvoorbeelden uit de onderwijspraktijk. Maar ook om in gesprek te gaan met de praktijk over de eisen die gesteld worden aan ondernemerschapsonderwijs.

Een kleine greep uit de vele georganiseerde bijeenkomsten in deze week: Research meet-up In de research meet-up met als keynote speaker Kate Raworth, schrijfster van het boek ‘The Doughnut Economy’ en Professor of Practice aan de HvA werd gepraat over “De Doughnut”, het circulaire economische model waar je als samenleving voldoet aan de basisbehoeften van de mens, binnen wat de aarde aan middelen te bieden heeft. De twaalf basisbehoeften van de mens waar Kate Raworth gebruik van maakt in de Doughnut zijn geënt op de 12 Social Development Goals. Door middel van vijf ontwerpkenmerken praat Kate Raworth met organisaties over hoe hun organisatie in de Doughnut zou kunnen passen.

Welke kenmerken houden je tegen om te veranderen en welke zijn al aanwezig binnen de organisatie en kan je inzetten. Decaan Ineke Bussemaker sluit de meet-up af met: “Laat studenten in multidisciplinaire teams werken, zorg dat ze rolmodellen hebben en laten we nadenken hoe we een zaadje kunnen planten om de massa te overtuigen. Laten we niet in onze bubbel blijven zitten en juist proberen meer mensen de waarde van denken in circulaire economische modellen te laten zien.

Meet the founders De ondernemers met impact Umameats en Soft Revolt vertellen over de weg van hun idee naar start up, met alle ups en downs die je tegenkomt als startende ondernemer. Umameats probeert door het mengen van zeewier door rundvlees een positieve impact te maken op het voedingspatroon van mensen en zo naar een gezonde, gelukkige en CO2 neutrale wereld toe te werken. Soft revolt wil met hun duurzaam geproduceerde, gebreide BH de traditionele lingeriewereld veranderen. Er wordt gesproken over alles wat bij het proces van idee tot startup komt kijken, de keuze van je startup partner, moeten dit je vrienden zijn of juist niet? Kies je mensen die hetzelfde denken of juist anders? Ook over de verschillende behaalde milestones wordt gesproken en over het wanneer wel en niet investeren. Podcast In de podcast met rector Geleyn Meijer en Ingrid Wakkee wordt gepraat over dat de wereldwijde problemen op het gebied van klimaat, mobiliteit en energietransitie. Die vragen om nieuwe oplossingen en (vooral impactgedreven) ondernemers kunnen een hele belangrijke rol bij de oplossingen hiervan spelen. Ook het belang van netwerken voor deze ondernemers wordt genoemd. Leren inzicht krijgen in hoe dat netwerk eruit ziet en welke partijen er zijn om de ondernemer te ondersteunen zijn belangrijk om aandacht aan te besteden in het onderwijs. Het gesprek gaat over ondernemerschap en de relatie tot de De drie D’s Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering. De HvA legt de focus op drie van de Social Development Goals, Diversiteit, Duurzaamheid en Digitalisering, de drie D’s. Er wordt vooruitgekeken naar de digitale toekomst. Ingrid zou graag toewerken naar een core curriculum waarin je vastlegt wat iedere student moet weten over ondernemerschap en hoe je nog meer je netwerken kan versterken en verbreden binnen en buiten de HvA.

Workshops Ook de Workshops waarin je kennis kan maken met de methoden en technieken die binnen het ondernemerschapsonderwijs worden gebruikt. Tijdens de Global Entrepreneurship week worden er meerdere inspirerende van deze proeftuinen aangeboden: Escape rooms in het onderwijs Binnen de HvA wordt de escape room met inhoud van een specifiek vak of opleiding gebruikt in het (ondernemerschaps)onderwijs. Het blijkt dat je voor het oplossen van escape rooms een entrepreneurial mindset nodig hebt en dat het motiverend werkt voor studenten. “Outside of the box” denken, puzzels oplossen en samenwerken, allemaal skills die ook als ondernemer belangrijk zijn. Minor sociaal ondernemen Met een team is in 2017 gestart met het ontwikkelen van de HvA brede minor Sociaal Ondernemen. Ze wil met deze minor bijdragen aan een duurzame en meer sociale wereld door een nieuw perspectief op de economie te verstevigen. Begin 2020 heeft de eerste lichting studenten de minor gevolgd. De leergemeenschap staat hierin centraal en bestaat uit studenten, praktijkpartners, het lab Sociaal Ondernemerschap en stakeholders binnen de HvA. Centraal stat het verbinden van de minor aan het onderzoek. Vicarious learning Vicarious learning het leren van de ervaringen van anderen zonder het zelf te moeten meemaken. Kinderen leren veel op deze manier. Als er iets niet goed gaat bij een ander kind doen ze het niet na. Als ze zien dat een kind een beloning verdient met bepaald gedrag, zie je dat ze het juist wel na gaan doen. Dit principe kan je ook gebruiken in het onderwijs. In het project Fenix van onderzoekers Jeanne Martens en Juanfra Alvarado Valenzuela gaan studenten op zoek naar faalverhalen van ondernemers. Met als doel te leren van die ervaring en een database te vullen met al deze verhalen.

Rondetafel inclusiviteit Bij deze Rondetafel stond de vraag centraal: Maakt de Hogeschool van Amsterdam en het Programma Ondernemerschap in het bijzonder hun missie van “inclusiviteit” waar? ”Wij vinden dat je als student niet alleen recht hebt op de basisbehoeften van het leven, maar ook het recht hebt om je dromen na te jagen, een beroep te kunnen doen op creativiteit, innovatie en ondernemerschap.” Dit was de start van de Rondetafel. Studenten vertellen hoe belangrijk de rol van docenten is bij inclusief onderwijs en dat dit zeker niet onderschat moet worden. Lector Ingrid Wakkee geeft aan: “Ik denk dat wij aan de ene kant de taak hebben om studenten mee te geven hoe ze een organisatie opzetten en laten groeien die inclusief is en waar iedereen zich thuis voelt. Maar ook aan de andere kant moeten we inspireren om na te denken over een inclusievere samenleving. Webinar SDG12 Tijdens het webinar werd gesproken over op welke manier je met innovatie en ondernemerschap een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie? Karin van IJselmuide (Nevi) en Jermain van der Graaf (Rebottled) lieten zien hoe zij allebei op hun eigen manier hier dagelijks mee bezig zijn. Karin probeert duurzame productie en duurzame consumptie overal op de kaart zetten, onder andere vanuit haar rol bij Nevi, een platform waar alle inkoopprofessionals van Nederland samenkomen en waar maatschappelijk verantwoord inkopen hoog op de agenda staat. Jermaine is oud-student van de HvA en founder van de 100% circulaire onderneming ‘Rebottled’. Tijdens zijn studententijd ontstaat het idee voor het transformeren van wijnflessen tot drinkglazen. Nu bijna vijf jaar later staat er een circulair en sociaal bedrijf waar 24 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagelijks aan het werk zijn en draagt het bedrijf bij aan het streven naar een volledig circulaire economie.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen