Impact Ondernemerschap


De status van het ecosysteem in Amsterdam

Sociaal ondernemerschap vs Impact ondernemerschap Sociale ondernemingen hebben als doel een maatschappelijk probleem op te lossen en zijn minder gericht op winst maken. Impact ondernemingen vinden het maatschappelijk probleem oplossen belangrijk, maar zijn nog primair financieel gedreven.

In maart 2020 is de City Deal Impact Ondernemen ondertekend. Dit biedt een landelijk samenwerkingsplatform dat zich richt op het versterken van het impact ecosysteem. De City Deal stimuleert netwerken, helpt verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, en zet in op doorgroei en opschaling van impact ondernemers door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Naast de gemeente Amsterdam en een groot aantal andere organisaties en kennisinstellingen, is ook de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ondertekenaar van deze City Deal. Dit illustreert de goede relatie die de gemeente Amsterdam met de HvA heeft op dit punt. Het lectoraat Entrepreneurship heeft in 2020 in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de status van het ecosysteem rondom impact ondernemerschap in de stad.

Maarten Hogenstijn, onderzoeker bij het lectoraat Entrepreneurship, heeft in 2020 samen met zijn collega Michelle Koomen dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wordt, vanwege de omstandigheden rondom Covid-19, iets anders aangepakt dan in eerste instantie de bedoeling is. Het op grote schaal uitvoeren van enquĂȘtes is gewoonweg niet mogelijk in dit jaar. Ze kiezen er uiteindelijk voor bestaande data te gebruiken van drie centrale spelers binnen het ecosysteem van impact ondernemerschap en gezamenlijk een groepsevaluatie uit te voeren. Die drie centrale spelers zijn binnen het ecosysteem zijn:

Social Enterprise NL Een platformorganisatie die zorgt voor het verbinden en versterken van sociaal ondernemers en werkt aan een gunstiger ecosysteem.

Impact Hub Amsterdam Een community van sociaal ondernemers die samenwerking en innovatie stimuleert.

B Lab Europe Een organisatie die het B Corp keurmerk voor impact ondernemers beheert. Aanmelders doen een assessment en scoren punten op hoe sociaal ze ondernemen.

Amsterdam en de HvA lopen voorop als het gaat om impact ondernemerschap. Het lectoraat Entrepreneurship doet al vanaf 2015 onderzoek naar sociaal ondernemerschap en de gemeente speelt een belangrijke rol als grote facilitator die probeert alle spelers uit het ecosysteem bij elkaar te brengen. Dit doen ze onder meer door het organiseren van evenementen die sociaal inkopen bevorderen (Buy Social) en impact ondernemers in de spotlight zetten (Impact Days). Ook doen ze gericht aan deskundigheidsbevordering van impact ondernemers door het organiseren van trainingen, incubators of het houden van wedstrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat het Amsterdamse ecosysteem van impact ondernemers heel divers is, in de lift zit en veel beweging zichtbaar is. De groei en beweging richting meer impact ondernemen in Nederland en Amsterdam is heel duidelijk zichtbaar. Je ziet de beweging richting een nieuwe economie en daar past impact ondernemen perfect bij. Ook steeds meer grotere corporates bewegen richting een sterkere focus op impact ondernemen. Je ziet sociale ondernemingen groeien en netwerken daar weer op inhaken.

Interessant om te zien is hoe het ecosysteem van Amsterdam verschilt met de rest van Nederland. Amsterdam is voorloper binnen Nederland, met name wat betreft diversiteit in impactgebieden, maar ook in de mogelijkheden tot financiering en de centrale rol in het ecosysteem die de gemeente speelt. Dat is lang niet in elke gemeente het geval.

Een van de volgende projecten op de stapel van het lectoraat Entrepreneurship op dit gebied is een samenwerking tussen het lectoraat, de gemeente Amsterdam en de Fawaka Ondernemersschool. Rondom sociaal ondernemerschap wordt een serie lessen ontwikkeld en gegeven op verschillende basisscholen in Amsterdam. Het lectoraat Entrepreneurship onderzoekt welke impact dit heeft op de kinderen. Zo wordt weer veel informatie verzameld en maken zoveel mogelijk kinderen kennis met sociaal ondernemerschap.

Minor Entrepreneurship for Society

Entrepreneurship for Society: een transdisciplinaire samenwerking tussen de faculteit Business & Economie, Maatschappij & Recht en het lab Social Entrepreneurship. Binnen deze samenwerking is de minor Entrepreneurship for Society ontwikkeld. In deze minor draait het om ondernemen voor een positieve maatschappelijke impact. Binnen de minor zijn drie stromingen:

- studenten met een eigen sociale onderneming - studenten met interesse in het ecosysteem van sociaal ondernemerschap, zij doen praktijkcases, aangereikt uit het werkveld. - studenten met interesse in de onderzoekkant van sociaal ondernemerschap, zij doen onderzoek binnen het lab Social Entrepreneurship.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen