Programma Ondernemerschap

Hogeschool van Amsterdam

Wat is het Programma Ondernemerschap?

Het lectoraat Entrepreneurship is een van de drie hogeschoolbrede lectoraten van de Hogeschool van Amsterdam. Administratief ondergebracht bij de Faculteit Business & Economie, maar verweven met alle zeven faculteiten van de hogeschool die allemaal even belangrijk zijn voor de opdracht van het lectoraat. Het lectoraat is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor ondernemerschap en het ondersteuningsprogramma voor student entrepreneurship, beide programma’s zijn nauw met elkaar verbonden en daardoor versterken ze elkaar, samen vormen zij het Programma Ondernemerschap waaraan lector Ingrid Wakkee leiding geeft.

Het programma probeert een realistisch en genuanceerd beeld van ondernemerschap te ontwikkelen door zowel de positieve als negatieve aspecten van ondernemerschap op micro-, meso- en macroniveau te benadrukken. Ook streeft het naar praktijkgericht onderzoek dat voor zowel het werkveld als het onderwijs relevant is. Hoewel het lectoraat niet direct verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van het ondernemerschapscurriculum, wordt nauw samengewerkt met veel onderwijsprogramma’s binnen de HvA en doet daarmee recht aan de hogeschoolbrede opdracht die het lectoraat heeft gekregen.

Vijf inhoudelijke thema's

Als kennispartner binnen de HvA en voor organisaties en ondernemers richt het programma zich op vijf thema’s:

- Entrepreneurship education and competence development - Entrepreneurial failure and recovery - Social and sustainable entrepreneurship - (Collaborative) Business models - Female Entrepreneurship

Economische, maatschappelijke en technologische veranderingen hebben impact op ondernemers en het ecosysteem waarin ze opereren. Vanuit het lectoraat Entrepreneurship richt het onderzoek zich op de uitdagingen die hieruit voortkomen en op nieuwe manieren van werken en samenwerken die daarvoor nodig zijn. Kortom, op die vormen van ondernemerschap die innovatief, duurzaam en inclusief zijn.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke inspiratiebron. Geïnspireerd door deze doelstellingen wil het programma gezamenlijk kennis ontwikkelen en verspreiden die ondernemers in staat stellen om ondernemingen te starten die innovatief, schaalbaar, duurzaam en inclusief zijn. Het streven is dat in 2023 alle ondernemersactiviteiten die worden ondernomen door het programma, de studenten en de medewerkers van HvA, voldoen aan deze criteria.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen