Onderzoeksproject


INNNER

INNNER faciliteert de samenwerking aan innovatievraagstukken in de regio Amsterdam door partijen samen te brengen en hun innovatiekracht te vergroten. Innovatiecoaches en studenten van INNNER proberen verschillende partijen structureel en grensoverschrijdend samen te laten werken. Ze denken mee met maatschappelijk relevante vraagstukken over onder andere de energietransitie en de installatiebranche. “We zijn een groep ultra ondernemende docenten die innovatiecoach zijn geworden. Samen met de frisse blik van ondernemende studenten proberen we door het beantwoorden van de grote vragen die spelen in de maatschappij een betere wereld te creëren.”- Tanja Hust, Founder INNNER In 2018 is het de wens van opleidingsmanager Erwin Borgmeier van de opleiding Engineering van de HvA meer met het werkveld te willen samenwerken. In drie jaar tijd groeit het project naar het multidimensionale netwerk INNNER. In februari 2020 raakt ook het programma Ondernemerschap betrokken bij het project waarbij inmiddels de gemeente Amsterdam is aangehaakt. Tanja Hulst, op dat moment docent bij de HvA, krijgt van Erwin de opdracht mee te denken hoe er meer met het werkveld samengewerkt kan worden. Tanja: “Ik wilde graag aan onderwijsvernieuwing werken. Vragen beantwoorden over: hoe leer je, dat dit niet alleen maar in een gebouw plaatsvindt, dat je dit ook met mensen samendoet, dat je dit geleidelijk doet en je vertrouwen nodig hebt, het is niet een rationeel kennisproces, maar juist ook emotioneel en intuïtief. Toen ik de opdracht kreeg om meer met het werkveld te gaan doen stond het project eigenlijk binnen een week in de steigers door in het werkveld te gaan voelen en proeven wat er speelde. Ik heb toen een fantastische training voor innovatiemanagers gedaan waarbij ik een netwerk heb opgebouwd van peers en ontzettend veel inspiratie heb opgedaan over transformaties en nieuwe technologieën.” Wat doet INNNER precies? Studenten leren van vraagstukken die zich ‘in het echt’ afspelen en krijgen een podium voor hun ideeën. Ondernemers toetsen hun innovatievraagstukken aan de missies van de toekomst, worden actief verbonden met de kennisinstelling en vergroten hun innovatiekracht. Overheden werken met innovatiecoaches als aanjagers van structureel grensoverschrijdende samenwerkingen in de regio Amsterdam.

Heel snel worden studenten betrokken bij het project. Niet alleen omdat de next gen een belangrijk rol heeft binnen het project, maar ook simpelweg omdat er weinig funding is op dat moment. “We verbinden studenten met de overheden en werken aan de toekomstmissies van de overheid. We hebben een schaalbaar innovatienetwerk opgebouwd wat niet thematisch, maar generiek is neergezet. Alle programma’s worden duurder zodra ze groeien, maar dit programma niet. Nog steeds hebben we een klein team, we nodigen docenten uit een opleidingstraject te doen van een half jaar en daaromheen hebben we een schil van alumni en docenten. We betrekken docenten van zoveel verschillende faculteiten en opleidingen dat we nu een breed netwerk van voorlopers hebben opgebouwd. Ze doen een learn by doing training en zo hebben wij genoeg capaciteit om ondernemers te helpen met hun vragen.” “Als je puur kijkt naar hoe de geldstroom nu loopt binnen het project hadden we het misschien terug moeten geven aan de organisatie, maar ik kan het niet, omdat ik denk we dit echt moeten doen omdat het zo ontzettend relevant is. Het project past moeilijk in het onderwijssysteem en het is ingewikkeld om er funding voor te krijgen, onder andere omdat subsidies vaak worden gegeven op een thema en niet op een generiek systeem. Daarom is het zo goed dat nu ook het programma Ondernemerschap investeert in het project en zoeken we onder andere ook de samenwerking met het Centre for Economic Transformation en MKB Amsterdam op.” “We willen eerst de studenten van Engineering nog meer gaan bedienen en ze “first movers” maken. Daarnaast zijn we vanuit Engineering ook aan het nadenken hoe we het systeem zo ingericht krijgen dat de vragen van ondernemers in Communities of Practice beantwoord kunnen worden en structureel ondersteunt. Niet meer na elke beantwoorde vraag afsluiten, maar juist ook die vervolgvragen kunnen beantwoorden en nieuwe vragen oppakken, dat is waar we naartoe werken.”

“Het is niet raar dat kinderen faalangst ontwikkelen en minder zin in school krijgen, als je alleen maar dingen moet doen waar je niet goed in bent.”

-Desi Bootsman, student Media Informatie en Communicatie–

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen