Onderzoeksproject


Smart Up

Screening for business health

Kan je een business crisis voorspellen? Wat zijn de voortekenen van zo’n crisis en kan je handelen op die voortekens en zo erger voorkomen? In november 2019 start het lectoraat Entrepreneurship onder leiding van Ingrid Wakkee en JuanFra Alvarado Valenzuela dit onderzoek door middel van het Erasmus+project ‘Smart Up’.

JuanFra: “Waar ik heel trots op ben is het feit dat wij als lectoraat Entrepreneurship de enige kennispartner in dit project zijn. Het maakt duidelijk dat we de afgelopen jaren onze sporen hebben verdiend met het onderzoek wat we doen op dit gebied en dat partners in Europa dit erkennen” Het Smart Up project is onderverdeeld in drie delen. Het literatuuronderzoek dat als wordt geleid en uitgevoerd door het lectoraat. Het ontwikkelen van een curriculum en open educational resources met belangrijke aspecten voor MKB adviseurs, uitgevoerd door de Duitse partner in het project. En het ontwikkelen van een online cursus (MOOC) voor zowel ondernemers als adviseurs.

Tijdens het literatuuronderzoek probeert de onderzoeksgroep zoveel mogelijk informatie te vinden over business crisis en heel specifiek over wat gebeurt in de fase net voor die crisis. Door heel Europa wordt het netwerk aangesproken om literatuur te vinden. Niet alleen wetenschappelijke , maar ook de populaire artikelen die zijn geschreven door adviseurs zzp-ers en mkb-ers. Vervolgens wordt door de onderzoeksgroep gedefinieerd wat nu precies een business crisis is en de verschillende signalen die in een vroege stadium belangrijk om te identificeren zijn. De ervaring van business crisis zijn ook geidentificeerd dankzij de eerder onderzoek en bestaande database van het project Fenix.

Project Fenix is een project van het lectoraat Entrepreneurship, waarbij naar verschillende facetten van ondernemerschap wordt gekeken. Door de interviews die studenten afnemen en toe te voegen aan een database met ‘faalverhalen’ wordt een beter beeld ontwikkeld van hoe ondernemers omgaan met tegenslag.

JuanFra: “We ontwikkelden een framework met kern topics wat veel aantrekkelijker leest dan een wetenschappelijk artikel. Een van de partners binnen het project heeft het framework prachtig vormgegeven en op deze manier worden de uitkomsten veel aantrekkelijker en praktischer gepresenteerd, waardoor mkb-ers en zzp-ers echt meteen iets hebben aan de uitkomsten van het onderzoek. Die doelgroep heeft de capaciteit niet om naar trends in de markt te zoeken of uitgebreid te kijken naar wat er precies gebeurt met je medewerkers. Het framework wat wij hebben gemaakt lees je binnen een uur gelezen en praktische handvatten. Je kan problemen nooit helemaal voorkomen als ondernemer, dat hoort nu eenmaal bij ondernemerschap, maar het blijkt dat je wel degelijk een aantal vroege waarschuwingssignalen kan herkennen.”

Het tweede deel van het onderzoek is door adviseurs in Duitsland opgepakt. Zij hebben met als input het literatuuronderzoek de vertaling gemaakt naar een curriculum en open educational resources voor mkb adviseurs. De adviseurs kunnen zo optimaal hun klanten ondersteunen als het gaat om het herkennen van die business crisis. Tussen mei en juni 2021 is de presentatie breed getest binnen het Europese netwerk

Het derde deel van het project is het ontwikkelen van een online cursus (MOOC) voor zowel mkb-ers, zzp-ers als adviseurs. Na het volgen van de cursus moet een adviseur of een ondernemer signalen van een op handen zijnde business crisis herkennen en kan je proberen de problemen te minimaliseren of hulp op tijd te vragen.

Op korte termijn wil JuanFra starten met de disseminatie op grote schaal van dit project:

“Door Corona is het helaas nu niet mogelijk om dit project op grote bijeenkomsten te presenteren, dat is jammer, juist omdat in deze tijd er zoveel aandacht voor business crisis is en de relevantie hoog voor veel ondernemers. We hopen in de zomer een aantal bijeenkomsten te kunnen organiseren om onze producten te presenteren. Ook willen we het koppelen aan ons eigen ondernemerschapsonderwijs op de HvA en via het cluster FInance & Accounting willen we kijken hoe deze tool wellicht geïntroduceerd kan worden bij mkb adviseurs.”

“Wat dit project zo mooi maakt is dat het gebouwd is vanuit het eerdere project Fenix. Hier hebben zoveel HvA studenten, docenten en onderzoekers aan meegewerkt en doen dit nog steeds. Dat dit nu als input dient voor een volgend onderzoek is precies waar het om draait in de combinatie onderzoek en onderwijs. Zo bouwen we verder.” - JuanFra Alvarado Valenzuela

In tijden dat de fysieke winkel alleen maar minder bezoekers trekt is het belangrijk om te onderzoeken hoe mkb’ers met een fysieke winkel te ondersteunen zijn bij hun inspanningen om mensen die winkel weer in te krijgen. In 2019 draait het binnen het lab vooral om het Raak-mkb-onderzoek Meer bezoekers naar mijn winkel. In het onderzoek wordt met vier verschillende innovatieve technologieën geëxperimenteerd in de winkels om te kijken wat aanslaat bij de consument.

Een project waarin de onderzoekers van twee lectoraten, het werkveld, technologiepartners én studenten zeer nauw samenwerken. Het werkveld, zowel de mkb-bedrijven als de technologiepartners, hebben uiteraard veel belang bij de uitkomsten van dit onderzoek en stellen hun winkels en technologie ter beschikking van het onderzoek. Studenten werden tijdens dit onderzoek betrokken bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens. Uit het onderzoek zijn inmiddels zes publicaties gekomen, zowel nationaal als internationaal.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen