Voorwoord

Als iemand je over een paar jaar vraagt wat je in pakweg 2012 of 2017 deed, zal je het antwoord waarschijnlijk niet direct paraat hebben. Dat geldt niet voor 2020, het jaar waarin zowel het persoonlijke als het werkzame leven volledig tot stilstand kwam als gevolg van de pandemie. Als we nu terugkijken op 2020 is het verbazingwekkend te zien hoeveel we toch hebben kunnen bereiken. Sterker nog: vanuit academisch en ondernemersperspectief was 2020 zelfs een behoorlijk succesvol jaar voor het HvA Ondernemerschapsprogramma.

Het jaar begon met de start van ons Erasmus plus project UNLOCK in Aveiro Portugal, waar we de Entrepreneurial Escape Game speelden, ontwikkeld door Sultan Goksen en haar studenten. Vervolgens bracht ik samen met collega Burcu Kor een bezoek aan Thapar Business School in India voor workshops, gastcolleges en om aan onderzoek te werken. Bij het vertrek vanuit Nederland hadden we nog geen idee hoezeer we ons later zouden haasten om een laatste vlucht naar huis te halen. Net op tijd, voordat internationaal reizen voor vele maanden verboden werd.

Projecten gingen online door Tóch gingen onze internationale activiteiten door. Ondanks gesloten grenzen werkten we met bestaande en nieuwe partners in heel Europa samen aan meerdere nieuwe Erasmus Plus aanvragen. De projecten Urban GoodCamp, WeRIn, Digital Innovation en ReValorise werden voorjaar 2020 ingediend en later dat jaar toegekend! Ook regionaal zijn we er in geslaagd om nieuwe projecten te verwerven en te lanceren. Sommige daarvan profiteerden optimaal van de nieuwe online realiteit. Zo bleek het Digital Workspace-project bijzonder goed aan te sluiten bij de behoefte vanuit het MKB voor ondersteuning van studenten bij het online brengen van hun bedrijf. Ook vroeg Amsterdam Impact (Gemeente Amsterdam) ons om een update van onze ‘Feiten en Cijfers van het Sociaal Ondernemend Ecosysteem’ om mogelijke corona-effecten in kaart te brengen.

Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship

Persoonlijke ondersteuning aan studenten We zijn het faculteitsbestuur dankbaar dat we de Venture Studios eind mei mochten heropenen en open konden houden tot eind november. Zo hebben we onze studentondernemers een veilige plek kunnen bieden om in teams te werken (échte teams, niet de Microsoft-versie). Zij konden op die manier blijven werken aan de groei en ontwikkeling van hun ondernemingen. Een goed voorbeeld hiervan is Soilspect: na deelname aan de minor Start Your Business in Technology, stroomden zij door naar ons 10K Pre-Incubator programma en vervolgens slaagde het bedrijf erin een HBO Take Off Grant te bemachtigen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. De veerkracht en toewijding van het Venture Centre-team bleek ook uit de snelle omschakeling van Bart van Grevenhof en Carmen Been die het 10K Pre-Incubator programma binnen de kortste keren online wisten aan te bieden en uit hun initiatief om HvA-studenten, die als gevolg van de pandemie zonder stage of afstudeerplaats zaten, onder te brengen bij enkele van onze student-startups om daar alsnog hun opdracht te kunnen vervullen.

Een ander succes was onze allereerste Global Entrepreneurship Week in november. Natuurlijk hadden we onderzoekers, opleiders, studenten en ondernemers graag in één ruimte samengebracht, maar het online alternatief met SDG Colleges, Meet the Founders, Ronde Tafel-gesprekken en Proeftuintjes werd zeer positief onthaald. We kijken dan ook uit naar toekomstige edities, offline of in een hybride vorm.

Trots op het team Belangrijker dan alle projecten en successen is misschien wel het team. We zijn het jaar best goed doorgekomen, maar niet geheel zonder kleerscheuren: thuisonderwijs, eenzaamheid, frustratie, en hoofdpijn door te veel schermtijd zijn ons niet vreemd. Ik ben dan ook enorm trots op het hele team: iedereen zette de schouders eronder en heeft zich de nieuwe tools voor online onderwijs en onderzoek eigen gemaakt. We hebben onze doelgroepen bereikt met artikelen, blogs en vlogs. En we hebben elkaar geholpen waar dat kon. Dus ondanks het bizarre jaar, is mijn conclusie dat het Programma Ondernemerschap in 2020 heeft kunnen oogsten wat we in voorgaande jaren hebben gezaaid. In dit jaarverslag laten we veel van onze projecten en evenementen zien die we hebben gelanceerd, afgerond en gehost en de mensen die ze tot een succes hebben gemaakt. Veel leesplezier!

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen