Faculteit Business en Economie

Ontmoet de Directie

Directeur Bedrijfsvoering

Jeroen Visser

Jeroen Visser is verantwoordelijk voor het functioneren van alle diensten en bedrijfsprocessen binnen de faculteit, zoals stafdiensten, onderwijslogistiek, huisvesting en financiƫn. Hij is direct leidinggevende van de faculteitsstafleden en het hoofd Onderwijsbureau. Faculteitsstafleden zijn tevens de hoofden van de stafdiensten bij FBE.

Decaan

Ineke Bussemaker

Ineke Bussemaker is eindverantwoordelijk voor de faculteit en bestuurlijk vertegenwoordiger. Zij is direct leidinggevende van de opleidingsmanagers en lectoren.

Faculteitssecretaris

Max Paschold

Max Paschold is verantwoordelijk voor het functioneren van de management- en overlegstructuren en de beleidsagenda. Hij ondersteunt en verbindt faculteitsbestuur, staforganisatie, opleidingsmanagement, examencommissie, deelraad (medezeggenschap), opleidingscommissies en studieverenigingen. Daarnaast onderhoudt hij contacten met de centrale HvA organisatie (CSA, JZ en bestuurssecretariaat CvB). Hij is leidinggevende van de ambtelijk secretarissen (faculteitssecretariaat, examencommissie en deelraad) en de managementassistenten/secretaresses van de faculteit.