AGENDA

RVT BIJEENKOMSTEN

'Hoe wordt ons team een RVT?' 2x per jaar worden er hiervoor RvT bijeenkomsten ingepland. Het team gaat in gesprek met het OMT over de voortgang en mogelijke wensen en behoeften in het resultaatverantwoordelijk worden. Er wordt hier kennis gedeeld waarvan het belangrijk is dat je hiervan op de hoogte bent (of wordt gehouden). Vandaar dat het van belang is dat alle teamleden aanwezig zijn bij dit gesprek. Bij het plannen houden we zoveel mogelijk rekening met roosters en andere afspraken. Het is helaas niet mogelijk om aan ieders wensen tegemoet te komen. Is het gesprek ingepland op een dag dat je niet werkt? Dan hopen we toch dat je tijd vrij kunt maken om het gesprek bij te wonen. Zonder tegenbericht gaan we uit van jouw aanwezigheid.

In september en oktober staan de eerste RvT (online) gesprekken ingepland. Bijna alle teams hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. In juni 2021 worden de tweede RvT gesprekken ingepland.

ONTWIKKELDAGEN

De eerste ontwikkeldagen van dit studiejaar (25,26 en 27 augustus) hebben inmiddels plaatsgevonden. De overige ontwikkeldagen staan ingepland op:

-10 november : teamontwikkeling jaar 2 -12 november : teamontwikkeling jaar 2 -25 november : teamontwikkeling jaar 1

-13 januari : onderwijsontwikkeling jaar 1 -19 januari : onderwijsontwikkeling jaar 2 -21 januari : onderwijsontwikkeling jaar 2

-18 mei : team en onderwijsontwikkeling jaar 1 t/m 4 -19 mei : team en onderwijsontwikkeling jaar 1 t/m 4 -20 mei : team en onderwijsontwikkeling jaar 1 t/m 4 Over invulling, tijd en locatie, worden jullie later geïnformeerd.