OVERZICHT EN TAKEN PORTEFEUILLEHOUDERS

Voor jaar 1 en 2 zijn de portefeuillehouders (eerder aandachtfunctionarissen) bekend. Per profiel en jaar zijn er 4 portefeuillehouders. Bij wie en voor welke portefeuille je moet zijn, staat in dit overzicht. De verschillende portefeuilles en bijbehorende taken zijn: Studentbetrokkenheid - Aanwezigheid bij opendagen - Aanwezigheid bij SKC - Aanwezigheid bij proefstuderen - Uitreiking Propedeuse - Klachtenafhandeling studenten Vanuit het OBP wordt dit team ondersteunt door het kernteam Communicatie (communicatiesw@hva.nl). Eerste aanspreekpunt Martijn Pool.

HRM - Roosterproblemen oplossen - (Ziekte) vervanging regelen - Borging en monitoren budgetuitputting, uren/fte’s - Houden en archiveren (door OBP in DSPM plaatsen) van ontwikkelgesprekken - Regelen deskundigheidsbevordering - A3 opstellen en bijhouden

Vanuit het OBP wordt dit team ondersteunt door het kernteam HR & Finance (hrfinance-sw@hva.nl). Eerste aanspreekpunt Sandra Nijman. Onderwijs - Zet zich in voor de ontwikkeling van het onderwijs, doet dit samen met het team, is tevens woordvoerder van het team in het kader van onderwijsontwikkeling| - Draagt binnen zijn team als eindverantwoordelijke zorg voor de evaluatie van het onderwijs en stemt af met portefeuillehouder studentbinding over de communicatie naar de studenten. - Zorgt voor kalibreersessies rondom toetsen - Weet binnen zijn team wie onder supervisie staat mbt het afnemen van toetsen - Stemt het onderwijs af met andere teams - Is verantwoordelijk voor het aanleveren van teksten/tabellen van het onderwijs voor OER/SIS en studiegids - Borgt de internationalisering van het onderwijs en is op de hoogte van het Honoursonderwijs

Vanuit het OBP wordt dit team ondersteunt door het kernteam Onderwijslogistiek (owl-sw@hva.nl). Eerste aanspreekpunt Sabine de Lange. WOO - Verbinding werkveld onderwijs en onderzoek - Contact onderhouden met het praktijkbureau van SW en levert daar een actieve bijdrage aan - Contact onderhouden met AKMI - Contact onderhouden met het beroepenveld - Bijdragen leveren aan jaarlijkse conferentie met werkveldpartners

Vanuit het OBP wordt dit team ondersteunt door het kernteam Relatiebeheer (relatiebeheer-sw@hva.nl). Eerste aanspreekpunt Jacqueline Comvalius.