STUDIEVOORSCHOTMIDDELEN VOOR STUDENTEN

Namens FMR delen we onderstaand bericht (klik hier voor de wordversie) met jullie over studievoorschotmiddelen met het verzoek dit ook te delen met jullie studenten die goede ideeen hebben!

100.000 euro voor studenten met goede ideeën Heb jij een goed idee om de kwaliteit van je opleiding te verbeteren? De faculteit Maatschappij en Recht, waar je opleiding deel van uitmaakt, heeft geld beschikbaar gesteld zodat jij je idee kunt realiseren. Dien je voorstel voor 2 oktober 2020 in. Ideeën moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moet het vallen onder een van de landelijk bepaalde thema’s en moet het passen binnen de ambities van de faculteit Maatschappij en Recht. Een aantal ideeën die vorig jaar zijn goedgekeurd: • Studiereis naar het Hof van Justitie door Sociaal Juridische Dienstverlening. (€ 5.500,-) • Congres door Studievereniging Bestuurskunde (€ 2.880,-) • Lezing over positieve psychologie en workshops over rust en zelfontwikkeling door Toegepaste Psychologie (€ 900,-) Waar komt dit geld vandaan? Het geld dat vrijgekomen is toen de basisbeurs werd omgezet naar een lening ontvangen hogescholen om daarmee hun onderwijs te verbeteren. De faculteit Maatschappij en Recht vindt het belangrijk dat jij zelf meedenkt over de kwaliteit van je opleiding en stelt voor 2021 daarom € 100.000,- van deze zogeheten studievoorschotmiddelen beschikbaar voor studenten die een goed idee willen uitvoeren. Dien je idee in Vul het aanvraagformulier in en stuur deze uiterlijk 2 oktober 2020 naar de opleidingscommissie of studievereniging van je opleiding of bij Judith van der Wel (j.van.der.wel@hva.nl) van de medezeggenschapsraad van de faculteit. Je voorstel wordt beoordeeld door de faculteitsraad en de directie. Tussen 6 en 16 oktober hoor je of je voorstel is goedgekeurd en je deze kunt uitvoeren in 2021.Download het formulier ‘Indienen projectvoorstel’ Heb je vragen? Neem contact op met Hetty Norder (a.e.norder@hva.nl) of Jaco Vos (j.m.c.vos@hva.nl).