BL-experts gezocht!

Vanuit de stafafdelingen Onderwijs & Onderzoek (O&O) en Informatievoorziening (IV) gaat half/eind februari het project Blended Learning van start. Dit project is bedoeld om Blended learning naar een hoger niveau te tillen, kennis over en toepassing van blended learning bij opleidingen te vergroten en bewuste keuzes te gaan maken over de toepassing BL in opleiding, passend bij didactisch en onderwijskundig kader FMR.

Tevens is het het idee dat de kennis over BL door het project lager in de organisatie komt te liggen, dichterbij programma-coordinatoren en dichterbij de docenten die ermee werken. We (afd. O&O en IV) zoeken nu een docent(en) die veel interesse in BL heeft, er al ervaring mee heeft opgedaan in zijn / haar onderwijs en het leuk vindt om BL bij SW, met ondersteuning van O&O en IV, naar een hoger plan te trekken. In het project werk je samen met BL-experts van andere opleidingen en is het ook de bedoeling dat je samenwerking zoekt met commissies/gremia/samenwerkingsverbanden in je eigen opleiding.

Zie powerpoint voor meer info.

Per blok is er vanuit de SVM middelen 44 uur beschikbaar per opleiding. Als je je hiervoor wil aanmelden en je kan je vrij maken vanaf half/eind februari, laat het dan zsm aan ons weten!

Via mail: Jacqueline Klopper, j.klopper@hva.nl of/en Niek Schreuder, n.w.schreuder@hva.nl.

Kijk op onze Start Studiejaar pagina!