A phenomenal title

A phenomenal title

HR & FINANCE

TIPS & TRICKS

AFWEZIGHEIDSBERICHT

Ben je afwezig door ziekte of i.v.m. een andere privé omstandigheid, stel dan altijd je afwezigheidsbericht in. Vermeld in het bericht naast de verwachte duur van afwezigheid, ook bij wie een collega/student met vragen terecht kan tijdens jouw afwezigheid. In deze online-tijd zijn we compleet afhankelijk van wat het ‘scherm’ ons meldt. Laat je collega’s en studenten dus niet dwalen en/of vastlopen, maar verwijs ze digitaal naar de juiste persoon.

BKE/SKE/MASTER BEHAALD? Laat dit dan weten en mail naar hrfinance-sw@hva.nl. Het kernteam HR&Finance verwerkt dit in het examinatorenoverzicht. Aan de hand van deze lijst worden elk studiejaar de benoemingen van de examinatoren opgesteld (zelfstandig of onder supervisie). Een actuele lijst voorkomt dat er onjuiste benoemingen plaatsvinden.

UPLOADEN DIPLOMA'S, CERTIFICATEN ETC. Een actueel personeelsdossier is van belang voor zowel de medewerker als de opleiding. Als je een opleiding, training, of andere onderwijskwalificatie hebt behaald/afgerond, registreer dit dan in DSPM en voeg het diploma/certificaat als bijlage toe. Je vindt de toepassing hiervoor in DSPM onder het tabblad Zelf regelen > Diploma's en certificaten. Na deze verwerking worden de documenten aan het personeelsdossier toegevoegd. Jij en je leidinggevende krijgen een e-mail ter bevestiging

FAQ

ARBO - wie is onze bedrijfsarts?

De bedrijfsarts van FMR is Henk van Hasselt. De gezondheids-coördinatoren zijn Lize Schipper en Nicole de Koning. Zij zijn, voor het maken van afspraken, te bereiken op tel. 020-3057010 (algemeen) of 020 – 3057011 (direct) en per mail op consult@humancapitalcare.nl

FACTUURADRES/GEGEVENS Een besteling geplaatst? Hier vind je het factuuradres en kostenplaatsnummer van SW.

NS BUSINESSCARD (WOON-WERKVERKEER) Hoe vraag ik een NS-Businesscard aan voor woon-werkverkeer en dienstreizen? Info hierover vind je op MijnHvA

THUISWERKPLEK Hoe vraag ik voorzieningen aan voor mijn thuiswerkplek? Hier vind je de aanvraagprocedure.

Voor vragen over HR & Finance kun je terecht bij Sabine, Sandra, Kathinka, Heleen Wij ontvangen jullie vragen bij voorkeur per mail hrfinance-sw@hva.nl

A phenomenal title

A phenomenal title

A phenomenal title