KORTE MEDEDELINGEN (2)

URKUND KLACHTEN

Urkund is het plagiaatsysteem dat gekoppeld is aan Brightspace. Binnen de faculteit zijn er veel klachten van docenten over Urkund. Er wordt gewerkt aan verbeteringen, maar de faculteit en centraal zijn nog niet blij met de ontwikkelingen bij Urkund. Daarom komt er een werkgroep Urkund met deelnemers vanuit alle faculteiten. Deze werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met de lopende issues om de DLO board te voorzien van de juiste input om knopen door te hakken en het gesprek met Urkund aan te gaan. Niek Schreuder, Informatiemanager FMR, houdt ons op de hoogte.

TENTAMENPROTOCOLLEN STUDIEJAAR 2020-2021

Bij deze delen we met jullie de HvA brede tentamenafname protocollen voor volgend studiejaar. Deze bevatten de kaders waaraan alle af te nemen toetsen, zowel fysiek als online, zich dienen te houden. Deze protocollen kunnen verder worden aangevuld door de opleiding zelf teneinde te garanderen dat de opleidingsprotocollen alle onderdelen bevatten die nodig zijn om de kwaliteit van de tentamens en de kwaliteit van de afname te garanderen. Let op: de HvA protocollen voor online afname in dit document bevatten alle onderdelen die in de opleidingsprotocollen aan de orde moeten komen. Deze protocollen kan de opleiding dus verder aanvullen. Bij de tentamens die op een (HvA-) locatie worden afgenomen zijn in dit document de verplichte onderdelen opgenomen die de opleiding in de opleidingsversie moet opnemen. Ook dit kan de opleiding verder aanvullen. Klik hier voor de protocollen.

UPDATE WEBSITE HVA

Eind augustus wordt de indeling van de HvA website aangepast. Dit vooral zodat de website beter overkomt op mobiel. Kernteam Communicatie Social Work is hierover in contact met het communicatie team van de faculteit.

VOORAANKONDIGING ESTAFETTELEERGROEPEN

Er is veel informatie ontwikkeld om docenten te ondersteunen bij de invoering van afstands- en blended onderwijs. De site digitaalonderwijs.mijnhva.nl is snel in de lucht gebracht en wordt sindsdien continue uitgebreid. Maar uit vragen die de HvA Academie kreeg, blijkt dat het voor veel docenten een hele klus is om dergelijke informatie te vertalen en toe te passen in de didactiek en vormgeving van het eigen onderwijs. We krijgen vragen als: Hoe krijg en houd je contact met je studenten? Hoe ziet een goede afstandsles eruit? Hoe activeer je je studenten? Hoe motiveer je je studenten? Hoe kun je didactisch coachen in het afstandsonderwijs? Wat is er bekend over de mogelijkheden en effecten van afstandsleren? We zijn bezig met een curriculumvernieuwing, hoe past afstandsonderwijs daarin? We hebben daarom het initiatief genomen om vanaf het begin van studiejaar 2020- 2021 Estafetteleergroepen te organiseren. Klik hier voor meer info! Meer weten? Voor meer informatie over de inhoud van de Estafetteleergroepen kun je mailen met Jacqueline Kenkel via academie@hva.nl