MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

INSTROOM EN OVERSTAP VOORWAARDEN

Vorige week is de studentversie van de Instroom Afstudeerfase SW gedeeld met de tweedejaars studenten Social Work.

De inhoud is hetzelfde, alleen licht herschreven van het eerder met jullie gedeelde document Instroom SW Jaar 2 naar Afstudeerfase.

Alle studenten zouden dus op de hoogte moeten zijn en hierover vragen kunnen stellen in de studentcoachtijd.

FLOOR PROGRAMMA: INCLUSIEF COMMUNICEREN - MINDER LULLEN, MEER DOEN

De HvA wil een hogeschool zijn waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt, maar waarom is communicatie dan vaak gericht op een specifieke homogene groep? Tijdens de sessie ‘Minder lullen, meer doen’ gaan we samen met studenten, medewerkers en experts in gesprek over hoe het misgaat met inclusieve communicatie, maar vooral over hoe het wél moet.

Klik hier voor meer info en om je aan te melden!

WIJZIGING AAN DE CONFIGURATIE VAN PLAGIAATCONTROLESYSTEEM URKUND

Via deze mededeling willen we jullie op hoogte stellen van enkele wijzigingen in URKUND.

Klik hier voor de e-mail met de informatie van Pieter van Langen, Product Owner DLO-HvA.