SCHRIJFGROEP 3-4 SW

(door Albert Jan Bloemendal)

Afgelopen maanden heeft de KOP-groep 3-4 SW gewerkt aan het maken van een basisdocument waarin alle keuzes en voorwaarden voor een goed SW afstudeerprogramma zijn opgenomen. Een programma waarin wordt recht gedaan aan de verschillende leerstijlen van studenten, de diversiteit van het werkveld en de doelstellingen van de opleiding en de HvA. Nu het document klaar is, is het tijd voor de volgende stap in het proces. De volgende stap is het eigenlijke schrijven van het onderwijs in de drie profielen en de Sociale Agenda (SocA). Voor dat schrijven is een nieuwe groep geformeerd die uit twee kringen bestaat. De binnenkring, waarin collega’s zitting hebben die het ’schrijfwerk’ verrichten. Daar omheen de buitenkring met collega’s die het overzicht bewaren tussen de profielen en de SocA en voor verdieping zorgen. Bij de samenstelling van de Schrijfgroep 3-4 SW is rekening gehouden met een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen de profielen en Sociale Agenda qua inhoudelijke en didactische expertise, ervaring met curriculumontwikkeling en aangegeven voorkeur voor toekomstig SW teams/ eerder aangegeven belangstelling voor curriculumontwikkeling SW. Verder zijn er ruim voldoende BKE's en SKE’s aanwezig en doen de twee hoofddocenten mee. Er zal in het schrijfproces ook rekening gehouden worden met eventuele doorstroming naar de master SW. De volgende collega’s gaan vanaf september aan de slag. Profiel 1 Welzijn en samenleving Binnenkring : Michiel Bouwens en Marco Bijl Buitenkring : Sharog Heshmat Manesh Profiel 2 Zorg Binnenkring : Ellen Bruggeman en Saapke Hoekstra (GGZ) Buitenkring : Angela Bijker en Marleen Schaapman Profiel 3 Jeugd Binnenkring : Anneke Wassink en Mel Hoekstra Buitenkring : Harmen Kamst en Cynthia Boomkens Sociale Agenda Binnen-kring : Annet Stomph Buiten-kring : Sjoukje Botman, Jeroen Gradener en Jorien Scholze Hendrik-Jan Trooster gaat de schrijfgroep ondersteunen met zaken als blended-learning, nieuwe media, afstand-leren en didactische werkvormen. Albert Jan Bloemendal zal de schrijfgroep voorzitten. Alle leden zijn inmiddels op de hoogte van hun deelname, de teamleiders en de teams zijn inmiddels op de hoogte van de urenverdeling en het OMT heeft het geheel vastgesteld. Alle nieuwe leden hebben inmiddels ook enthousiast gereageerd op hun deelname in de schrijfgroep 3-4 SW. Er is een hoop goeie zin en motivatie om met elkaar aan de slag te gaan. Maar…. eerst gaan we op vakantie.