VACATURES

A phenomenal title

MBO HBO keuzedeel

Zin in een leuke interne klus? Dit is een programma waarbij wij als HvA lesgeven aan MBO studenten en ze voorbereiden op een eventuele HBO studie. Er ligt een mooi programma van 10 lessen met onder meer door onderzoeksvaardigheden en studievaardigheden. Verder is er een proefles en peers…

Superleuk dus! We zoeken iemand voor semester 1 op vrijdag van 14.30-16.30; komende editie is online en off-line waar mogelijk. Er is 70 uur beschikbaar totaal. Interesse? Mail dan naar m.p.g.bijl@hva.nl

A phenomenal title

Vacature docent projectonderwijs minor WIGK (40 uur + 10 uur overleg en start -en afsluiting

Voor het studiejaar 2020 – 2021 zijn wij voor de minor Werken in Gedwongen Kaders (WIGK) op zoek naar een docent die in semester 1 projectonderwijs voor een groep van 5 á 6 studenten wil verzorgen. In het projectonderwijs werken groepen studenten aan een vraag of probleem uit de praktijk. Dit met als doel om bij te dra¬gen aan de werkont¬wikkeling en kwaliteitsverbetering van een instelling. Het projectonderwijs is een belangrijk onderdeel van het minorprogramma, afhankelijk van de insteek van de opdracht krijgt het project vorm. Zo kan bij de ene projectgroep het accent liggen op een (praktijkgericht) onderzoek met als uitkomst een onderzoeksrapport met aanbevelingen. En bij een andere onderzoeksgroep kan het accent liggen op het maken van een product (in de vorm van een cursus, een training of een voorstelling) dat vergezeld wordt van een theoretische verantwoording. De onderzoeksprojecten kunnen dus qua vorm van elkaar verschillen. De docent heeft een begeleidende en beoordelende rol. Concreet betekent dit het volgende: de docent is beschikbaar voor consultatie door de project¬groep (in ieder geval 10 keer gedurende het projectonderwijs); de docent is steeds geïnformeerd over de voortgang en de kwali¬teit van het project, kan problemen signaleren, sug¬gesties doen of aan¬wijzingen en op¬drachten geven; hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de inbreng en het leerproces van de student; de docent beoordeelt de tussenproducten en neemt naar aan¬leiding hiervan 'go/no go-beslissingen' (beide samen met de contactper¬soon van de instel¬ling); de docent beoordeelt het project, dat wil zeggen kent aan de studen¬ten een beoor¬deling toe, na advies ingewonnen te hebben bij de contactper¬soon van de instelling. Voor het projectonderwijs staat 40 uur. Daarnaast vragen wij je om deel te nemen aan het team, wat betekent dat je aanwezig bent bij de start dag, de minorenmarkt, overleggen en de afsluiting. Voor dit gedeelte staat 10 uur, wat uitkomt op een totaal van 50 uur.