VACATURES

A phenomenal title

Curriculumteam BSW / Blended Learning expert

Curriculumteam BSW

I.v.m. het vertrek van Gwen en Marleen zijn wij per direct op zoek naar twee nieuwe leden! Geïnteresseerd? En jij hebt/wilt/kunt/bent - onderwijskundige expertise en aantoonbare ervaring met curriculumontwikkeling; - in samenwerking met docenten, portefeuillehouders onderwijs, OC, MT, ExCom en O&O bouwen aan curriculum ontwikkeling; - over de horizon kijken en het grotere geheel van de onderwijsmodules, studiejaren en de organisatie zien; - inhoudelijke kennis van het opleidingsplan, kunt je vinden in de ingezette koers en bent bereid deze uit te dragen; - gezien de huidige samenstelling van het team, bij voorkeur werkzaam in team Welzijn & Samenleving of team Jeugd; - portefeuillehouder onderwijs of bent bereid dit te worden. En jouw deelname aan het Curriculumteam wordt door de andere portefeuillehouders ondersteund; - in het bezit van de SKE of bent bereid deze te behalen; - ervaring/affiniteit met opzetten en uitvoeren van de PDCA; - beschikbaar voor vier uur per week, op jaarbasis 150 uur. Je komt te werken in een leuk team. Daarnaast is het ook leerzaam en uitdagend om vanuit curriculumperspectief met de ontwikkeling van SW bezig te zijn.

Heb je interesse? Maak dit graag voor 19 maart a.s. per mail kenbaar aan Murat (m.gunduz@hva.nl), we zullen daarna met je in gesprek gaan. Groeten van het Curriculumteam, Christina, Murat, Annet en Marleen

BLENDED LEARNING EXPERT

De afdeling Onderwijs & Onderzoek en Informatievoorziening zijn op zoek naar een docent om binnen het project Blended Learning van de faculteit mee te denken over hoe blended learning (BL) naar een hoger niveau getild kan worden. Gekoppeld hieraan leek het ons goed om een werkgroep Blended Learning SW op te richten.

Dan kunnen we : * over meer trekkracht beschikken; * sneller informatie delen vanuit SW met FMR en andersom; * in gezamenlijkheid BL in de praktijk nog sneller toepassen.

We zijn dan ook op zoek naar een collega vanuit het docententeam om mee te denken in deze werkgroep?

Masja Veerman (Opleidingsbureau/Key User Brightspace & MS Teams), Lise Prikanowski (Medewerker Online Didactiek) en Robin de Vries (Digitaal Servicepunt SW) hebben al toegezegd in de werkgroep plaats te nemen.

- Vanuit de SVM middelen is 44 uur per blok beschikbaar voor het project. - Affiniteit met en interesse in BL is een vereiste. - De precieze taakverdeling en doelen stel je als werkgroep samen in overleg met FMR en SW. Lijkt dit je interessant? Dan horen we dit graag uiterlijk 22 maart 2021.

Stuur bij interesse een e-mail naar hrfinance-sw@hva.nl.