OPNAME DI-UREN IS GEWIJZIGD

Wat is gewijzigd? In de cao hbo 2020 is gewijzigd dat je m.i.v. 1 januari 2021 geen uren meer kunt sparen voor duurzame inzetbaarheid (DI). De verkregen uren worden in hetzelfde jaar opgemaakt. Het tot 1 januari 2021 gespaarde saldo blijft wel behouden, waarbij het spaartegoed binnen drie jaar (uiterlijk 31 december 2023) wordt besteed aan DI-gerelateerde doelen. DI uren 2021 Deze worden per kalenderjaar toegekend. Onze visie hierin is dat de inzet van DI-uren het beste tot zijn recht komt door deze te bespreken tijdens de teamevaluaties. Voorlopig is voor de verdeling van de DI-uren gekozen voor een pragmatische oplossing. Deze zijn bij alle collega’s in gelijke delen verdeeld over de semesters. Wil jij je DI uren op een andere manier opnemen, bespreek dit dan met je team tijdens een evaluatie & ontwikkelgesprek. Na akkoord van je team informeer je het kernteam HR & Finance hierover. Zij verwerken het in de taakinzet voor het komende studiejaar. De uren van 2021 worden bij de docenten die nog ruimte hebben, verwerkt in hun taakinzet van huidig studiejaar. Bij docenten die binnen hun aanstelling van dit studiejaar geen ruimte meer hebben, worden de DI-uren in semester 1 van het nieuwe studiejaar verwerkt. Gespaarde DI uren Het gespaarde saldo (van voor 2021) kan je tot uiterlijk 31 december 2023 opnemen. Vanaf studiejaar 2021-2022 zijn alle docenten ingedeeld in SW RvT teams. Het opnemen van de gespaarde DI-uren bespreek je met je team. Je bespreekt met elkaar hoe de lestaken en andere taken verdeeld worden. De gespaarde DI-uren vallen niet onder het teambudget, maar komen uit de begroting van de opleiding.

Voor de collega’s die vanaf september 2021 overgaan naar SW betekent het dat je tot september 2021 e.e.a. bespreekt met je teamleider/leidinggevende. Vanaf september 2021 bespreek je dit met je team (RvT). Voor wie geldt de regeling? Voor medewerkers in dienst van de HvA: -met een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,4 fte én -die in de afgelopen vijf jaar minimaal 3 jaar in het hbo hebben gewerkt (deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar wel aantoonbaar). -word je ingezet via HvA Jobservice? De periode dat je bij HvA Jobservice in dienst was telt mee voor de voorwaarde ‘minimaal 3 jaar in het hbo hebben gewerkt’ om in aanmerking te komen voor de DI-uren. Wat is het DI-budget? Het basisbudget DI-uren is 45 uur per jaar, op basis van volledig dienstverband. (1,0 fte) Bij een deeltijd dienstverband is dit naar rato en heb je pas recht op DI-uren bij een dienstverband vanaf 0,4fte Extra budget DI-uren (45 uren per jaar, op basis van volledig dienstverband) Dit extra budget geldt voor medewerkers die binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, met minimaal 5 aaneengesloten dienstjaren in het HBO en geen gebruik maken van de werktijdvermindering senioren (WS-regeling). Maak je gebruik van de Werktijdverkorting Senioren dan heb je geen recht op het extra budget. Meer informatie hierover vind je op MijnHvA Ook lees je daar meer over de bestedingsdoelen en praktische informatie en tips in de Leidraad bij Duurzame Inzetbaarheid Registratie en opname van opgespaarde DI-uren Behoor je tot onderwijs personeel (OP)? Registreer in DSPM alleen de opname en de bestedingsdoelen van jouw eventuele spaarsaldo. De vanaf 2021 jaarlijkse verkregen DI-uren registreer je niet, want deze zijn al verwerkt in jouw jaartaak. Maak wel schriftelijke afspraken met je leidinggevende of je team bij (RvT) over de besteding van je jaarlijkse DI-uren (wanneer, hoeveel, bestedingsdoel) of als je besluit af te zien van het gebruik van je DI-uren. Behoor je tot het ondersteunend personeel (OBP)? Registreer in DSPM de opname en de bestedingsdoelen van zowel de jaarlijkse DI-uren als jouw eventuele spaarsaldo. Maak schriftelijke afspraken met je team over de besteding van je jaarlijkse DI uren (wanneer, hoeveel, bestedingsdoel) of als je besluit af te zien van het gebruik van je DI-uren. Heb je nog vragen n.a.v. deze wijziging? Stuur een mail aan hrfinance-sw@hva.nl