MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

SLIDE DIGITALE ONDERSTEUNERS SOCIAL WORK

Erik de Boer, projectleider digitale ondersteuning werkstudenten Social Work, heeft een powerpoint slide gemaakt met het verzoek aan de studentcoaches om deze informatie te delen met jullie studenten.

Zij kunnen namelijk terecht bij de digitale ondersteuners (werkstudenten) als er vragen zijn over MS Teams of Brightspace.

Klik hier voor de Powerpoint slide en dank alvast voor het delen!

VAN OPLEIDINGSBEGROTING 2021-2022 NAAR TEAMBEGROTING 2021-2022

Ter info: Vorige week heeft het OMT via deze e-mail de urenonderwijsbegroting van Social Work 2021-2022 gedeeld met de portefeuillehouders HRM Jaar 1 en 2 voltijd en deeltijd.

ALUMNI HVA: CAMPAGNE & WEEK VAN ALUMNUS

Ter info: de HvA voert op dit moment een campagne onder alumni (tot 12 mei) en organiseert de Week van de Alumnus (12-16 april).

Het doel van de campagne is het verzamelen (en met toestemming vastleggen) van contactgegevens. Dit als basis voor inhoudelijke verdieping. De campagne verloopt via LinkedIN.

De Week van de Alumnus vindt plaats van 12-16 april voor alle alumni en vierdejaarsstudenten van de HvA. Beide initiatieven zijn bedoeld om de binding met alumni te verstevigen. Klik hier voor het programma van de Week van de Alumnus.

BESTELPROCEDURE BOL.COM BONNEN

Stuur jouw aanvraag minimaal 1 week van tevoren naar info-sw@hva.nl en meld daarin het onderstaande: 1. Voor en -achternaam van de desbetreffende gastdocent 2. Email-adres van de gastdocent 3. Het bedrag van de bol.com bon 4. De omschrijving/reden Jouw eigen naam als opdrachtgever 5. Welk profiel/opleiding

De bon krijgt de gastdocent in de vorm van een e-voucher via de mail.