BERICHTEN VANUIT HET OMT

De ontwikkelingen rond de roostering en de vacaturestelling 2021-2022 zijn eerder al kort besproken tijdens de Paaslunch en daarna per mail aan alle medewerkers gecommuniceerd. Ondanks de eerdere communicatie ervan, vinden Danielle en Samme de onderwerpen belangrijk genoeg om ook in deze Nieuwsbrief op te nemen.

Roostering Allen zijn we enorm klaar met de Corona pandemie. Het elkaar niet zien, het elkaar niet ontmoeten het op andere manieren werken, kost ons allen en de studenten erg veel energie en gaat ten koste van ons werkplezier. Wij hopen dat we vanaf mei weer iets op locatie kunnen doen. Waarbij wij vooral hopen dat die tijd ook gebruikt kan worden om elkaar en de studenten weer te zien en om te horen hoe het gaat. Ons advies is: zet vanaf mei in op offline contact maken en delen van ervaringen als dat weer mogelijk is. Minstens even belangrijk is ons perspectief voor na de zomer. Waarbij we hopen en verwachten dat er meer mogelijk is. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat roostering met 12 mensen in de klas mogelijk is en hopen dat, als de inentingen doorzetten, we meteen na de zomer, of heel snel na de zomer, weer met volle groepen kunnen werken. Het college van bestuur heeft de faculteiten en opleidingen verzocht om over een roostering na te denken die zowel werkt bij beperkingen van 12 studenten in de klas en kan werken met volle groepen, zodat we ieder moment meteen om kunnen schakelen. Dit is in het facultaire managementteam besproken en wij hebben Sandra en Sabine gevraagd om samen met onze facultaire roosteraars hiernaar te kijken. We zien daarbij dat het een hele puzzel is. De huidige denkrichting heeft de volgende uitgangspunten: • Studenten hebben aangegeven graag meer contacttijd te willen, daar waar mogelijk willen we dat organiseren, • Mogelijkheid om te schakelen tussen volle groepen en 12 studenten in de klas, direct op het moment dat we groen licht krijgen. • Geen verschillen in de roostering tussen profielen, omdat verschillen tussen profielen in het rooster, roostertechnisch niet mogelijk is en te veel verschillen tussen studenten in hetzelfde jaar met zich mee brengt. • Successen van blended learning blijven benutten en/of nieuwe zaken blijven uitproberen. Vanuit bovenstaande denken we over de volgende oplossing: “We gaan proberen het onderwijs volgens normale roostering in te richten, dus alsof we weer volledig open kunnen. Waarbij we zolang dat nog niet gaat willen kiezen voor een hybride vorm van lesgeven. Een deel van de groep blijft thuis en kijkt en participeert via de digitale weg, terwijl het andere deel van de groep in de klaslokalen zit.” We laten de roosteraars nu scenario(s) doorrekenen en doordenken. Vervolgens leggen we dat aan jullie voor en vragen jullie hierop advies te formuleren. We laten ons graag door jullie als team adviseren en nemen daarna als OMT een beslissing. Waarbij we eerder genoemde uitgangspunten centraal stellen.

Vacaturestelling 2021-22

Op dit moment worden de vacatures voor studiejaar 2021-2022 in kaart gebracht. Een significant deel van deze vacatures zullen we volgens de normale procedure van vacaturestelling binnen de HvA gaan invullen. Dat betekent dat medewerkers na de sollicitatieprocedure een tijdelijk contract via de HvA krijgen wat, bij goed functioneren en gelijkblijvende studentenaantallen, omgezet kan worden in een vaste aanstelling. Daarnaast zullen kleine contracten via JobService blijven lopen. Voor tijdelijke inval zijn we aan het kijken of we de samenwerking met het werkveld kunnen intensiveren. Dit om ruimte te creëren voor medewerkers uit het werkveld om bij ons als docent ingezet te kunnen worden. Hiermee proberen we na de zomer de stap richting stabilisatie van (de organisatie van) SW vorm te geven.