De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam & omgeving en de Sociale agenda van de Hogeschool van Amsterdam nodigen je van harte uit voor de Conferentie Sociaal werk met het thema collectief werken. Collectief werken

Er is op meerdere vlakken in het sociaal domein een trend naar collectief werken zichtbaar. Steeds vaker kiezen sociaal werkers in plaats van individuele begeleiding ook voor collectieve aanpakken, zoals het opzetten van buurtcirkels. Daarin ondersteunen individuele wijkbewoners met hulpvragen elkaar. De trend zien we ook in het onderwijs. Studenten van de opleiding Social Work leren om op een integrale manier maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken, en ook om daarvoor collectieve oplossingen te vinden.

De werkveldconferentie staat dit jaar in het teken van deze ontwikkeling. Deze bijeenkomst is voor studenten, praktijkpartners, onderzoekers, docenten en andere geïnteresseerden.

Programma 27 mei 2021

Aanmelden

Deze conferentie maakt onderdeel uit van een 3-daagse conferentie. Op 28 en 31 mei zijn er eindpresentaties van eerstejaars studenten van de Sociale Agenda. Als praktijkpartner of onderzoeker is het mogelijk deze ook bij te wonen. U kunt zich hiervoor via mail aanmelden bij Joep Holten, docent en kwartiermaker Sociale Agenda: j.holten@hva.nl