A phenomenal title

A phenomenal title

HR & FINANCE

DOCENTKWALIFICATIETRAJECTEN 2021-2022

In september 2021 start de HvA Academie met verschillende kwalificatietrajecten. Het betreft hier de trajecten:

-Introductie didactiek (ID)

-Basis Didactische Bekwaamheid (BDB)

-Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en Senior Kwalificatie Examinering (SKE)

De opleidingskosten worden vergoed, de opleiding volg je in eigen tijd. Ben je geïnteresseerd meld je dan z.s.m. aan bij het Kernteam HR&Finance.

TIPS & TRICKS

REGISTRATIE SCHOLINGSWENSEN Ga je starten met een training/opleiding? Informeer dan ook het kernteam HR&Finance. Zowel individuele scholing als teamscholing worden door de HR-portefeuillehouder van het team (of door de medewerker zelf, maar wel afgestemd met het team) gemaild naar hrfinance-sw@hva.nl. Het kernteam HR&Finance registreert wie, wanneer, welke training/opleiding heeft aangevraagd. Hiermee kunnen we transparant zijn en verantwoording afleggen, zowel binnen de opleiding als naar het CvB (% scholing medewerkers per opleiding). In de mail graag de volgende gegevens vermelden: - Naam medewerker die de scholing gaat volgen - Soort scholing die hij/zij gaat volgen - Kosten opleiding - Doel opleiding, welke competentie wordt hiermee vergroot voor jezelf en/of voor je team? Het kernteam HR&Finance heeft dan meteen een check, verantwoording op de facturen die voor de desbetreffende professionalisering binnen komt.

AFWEZIGHEIDSBERICHT Ben je afwezig door ziekte of i.v.m. een andere privé omstandigheid, stel dan altijd je afwezigheidsbericht in. Vermeld in het bericht naast de verwachte duur van afwezigheid, ook bij wie een collega/student met vragen terecht kan tijdens jouw afwezigheid. In deze online-tijd zijn we compleet afhankelijk van wat het ‘scherm’ ons meldt. Laat je collega’s en studenten dus niet dwalen en/of vastlopen, maar verwijs ze digitaal naar de juiste persoon.

BKE/SKE/MASTER BEHAALD? Laat dit dan weten en mail naar hrfinance-sw@hva.nl. Het kernteam HR&Finance verwerkt dit in het examinatorenoverzicht. Aan de hand van deze lijst worden elk studiejaar de benoemingen van de examinatoren opgesteld (zelfstandig of onder supervisie). Een actuele lijst voorkomt dat er onjuiste benoemingen plaatsvinden.

UPLOADEN DIPLOMA'S, CERTIFICATEN ETC. Een actueel personeelsdossier is van belang voor zowel de medewerker als de opleiding. Als je een opleiding, training, of andere onderwijskwalificatie hebt behaald/afgerond, registreer dit dan in DSPM en voeg het diploma/certificaat als bijlage toe. Je vindt de toepassing hiervoor in DSPM onder het tabblad Zelf regelen > Diploma's en certificaten. Na deze verwerking worden de documenten aan het personeelsdossier toegevoegd. Jij en je leidinggevende krijgen een e-mail ter bevestiging

FAQ

ARBO - wie is onze bedrijfsarts? De bedrijfsarts van FMR is Henk van Hasselt. De gezondheids-coördinatoren zijn Lize Schipper en Nicole de Koning. Zij zijn, voor het maken van afspraken, te bereiken op tel. 020-3057010 (algemeen) of 020 – 3057011 (direct) en per mail op consult@humancapitalcare.nl

DI-UREN -Hoe registreer ik deze? Behoor je tot onderwijs personeel? Dan registreer je in DSPM alleen de opname en de bestedingsdoelen van jouw eventuele spaarsaldo. De jaarlijkse verkregen DI-uren registreer je niet, want deze zijn al verwerkt in jouw jaartaak. Behoor je tot het ondersteunend personeel? Dan registreer je in DSPM de opname en de bestedingsdoelen van zowel de jaarlijkse DI-uren als jouw eventuele spaarsaldo. Meer informatie over duurzame inzetbaarheid kan je vinden op MijnHvA

FACTUURADRES/GEGEVENS Een besteling geplaatst? Hier vind je het factuuradres en kostenplaatsnummer van SW.

NS BUSINESSCARD (WOON-WERKVERKEER) Hoe vraag ik een NS-Businesscard aan voor woon-werkverkeer en dienstreizen? Info hierover vind je op MijnHvA

THUISWERKPLEK Hoe vraag ik voorzieningen aan voor mijn thuiswerkplek? Hier vind je de aanvraagprocedure.

Voor vragen over HR & Finance kun je terecht bij Sabine, Sandra, Kathinka, Heleen Wij ontvangen jullie vragen bij voorkeur per mail hrfinance-sw@hva.nl

A phenomenal title

A phenomenal title

A phenomenal title