SharePoint Site SW online vanaf vandaag!

Eerder in deze nieuwsbrief hebben al aangekondigd dat de oude MijnHvA omgeving ging verdwijnen en hiervoor een nieuwe SharePoint Site voor in de plaats ging komen. Deze website is vandaag gelanceerd! Wat is de SharePoint Site SW? De SharePoint Site SW zien wij als omgeving waar alle belangrijke informatie die niet direct met het onderwijs te maken heeft voor studenten op staat. Zodat BrightSpace het kanaal is voor alles wat met onderwijs te maken heeft en er niet te veel tegels voor studenten zijn om te volgen. Op de SharePoint Site SW staan in het menu bij MijnHvA o.a. links naar: BrightSpace, Rooster, SIS, HvA Mail, A-Z. Op de SharePoint Site SW staat verder voor studenten informatie over:

Start Studiejaar – Begin jouw studiejaar goed!

Instroom- en doorstroomeisen – Hoe kan ik door- en instromen naar een volgend studiejaar?

De Opleidingscommissie SW – Wat doet de OC en hoe kan ik ze bereiken?

De Examencommissie – Wat doet de EC en hoe kan ik ze bereiken?

Het Praktijkbureau SW – Wat doet het Praktijkbureau? Wat is belangrijk qua praktijk per leerjaar? Hoe kom ik in OnStage?

Keuzeonderwijs – Welke keuze opties in het onderwijs heb ik dit studiejaar?

Signaalprocedure SW – Hoe kan ik een signaal (klacht, positieve ervaring, inzicht) delen met de opleiding? Welke route is daarvoor?

Social & Magazine – Hier kun je meer informatie vinden over het Social Work Stars Studentmagazine en de Instagram!

Contact – Wie kan ik waarvoor benaderen? Dus krijg je een vraag van een student die niet over jouw onderwijs gaat? Verwijs je student door naar deze website! De SharePoint Site SW is vanaf nu dus dé plek voor alle informatie die voor studenten van belang is, wat niet direct met onderwijs te maken heeft. En als het hier niet staat, kunnen ze bij Contact vinden wie ze er dan voor kunnen benaderen! Sla deze URL dus op in jouw browser! Mocht je informatie missen of opmerkingen hebben, laat het vooral weten aan ons! Het is een site in eigen beheer, dus we kunnen naar eigen inzicht toevoegen en aanpassen.

Dank aan iedereen die mee heeft geholpen om de content voor de site te verzamelen. We zullen vandaag ook met de studenten communiceren via Brightspace dat deze site er nu is.

Ps. zie hieronder een korte kennisclip over de site. Vriendelijke groet, Kernteam Communicatie Social Work communicatiesw@hva.nl