BLENDED LEARNING

WERKGROEP BLENDED LEARNING SW

In respons op de crisis, moest de opleiding gedwongen online onderwijs ontwikkelen en faciliteren. Dit heeft enorm veel gevraagd van studenten, docenten, ondersteunend personeel en management. Om op deze ontwikkeling in te spelen, is het project ‘Blended Learning FMR’ gestart, met als doel blended learning duurzaam te implementeren in de faculteit.

In de werkgroep blended learning Social Work zitten op het moment Patricia van der Does, Masja Veerman, Lise Prikanowski, Robin de Vries en Michiel Lochtenberg. Wij hebben de opdracht om de komende jaren aan de doelstellingen vanuit FMR bij te dragen.

Klik hier voor het Plan van Aanpak!

En kijk hieronder de video van de werkgroep!

COURSE 'BINDING IN BLENDED LEARNING'

De afgelopen periode hebben Marianne, Priscilla en Sam vanuit O&O|FMR in opdracht van Jean en Sander een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop je binding in blended onderwijs kan creeren. Enerzijds is een inventarisatie gedaan van bestaande theorie, anderzijds zijn er gesprekken binnen de faculteit gevoerd met zowel studenten als docenten. De onderzoeksresultaten zijn nu op een aansprekende wijze vormgegeven in een course waarin goede voorbeelden uit de gespreksverslagen van FMR-opleidingen worden gedeeld. Publicatie in de FMR-nieuwsbrief volgt nog, maar bij deze alvast een voorproefje!

Klik hier om de course te bekijken!