Bericht vanuit Community of Practice Cultuur en Creativiteit SW

Sessie 3 juni

Afgelopen 3 juni hadden we de tweede Social Work brede bijeenkomst over de plek en inzet van culuur en creativiteit in het Social Work Curriculum. Vanuit docenten Jaar 2 Jeugd en Welzijn en Samenleving zijn verschillende onderwerpen besproken. Er onstaat steeds meer vraag en beweging om onderwijs en toetsen meer te voeden met creatieve opdrachten om studenten breder en meertalig op te begeleiden en op te leiden. Ook is er gesproken over meer specifieke aandacht voor kunst en cultuur in het curriculum omdat juist in de beroepspraktijken van welzijn en zorg steeds meer aandacht komt voor methodieken die gebaseerd zijn op de inzet van kunst en cultuur en zo bijdragen op gebied van kwalitatieve zorg, gemeenschapsvorming, veiligheid en zingeving. Daarnaast werd de wens geuit om een beter plan uit te werken over een doorgaande lijn van de creatief agogische vakken die nu in jaar 1 gegeven worden. Wat wordt er op dit vlak in jaar 2 Social Work geprogrammeerd en hoe kunnen deze twee jaren op dit vlak beter bij elkaar aansluiten?

Goed om te lezen

Donderdag werd publicatie Kunst in de Zorg gepresenteerd. Interessant om te bekijken hoe de zorg zich op dit vlak snel ontwikkelt: https://www.kunstindezorg.com/

In de Volkskrant stond een mooi artikel over de Brussels wijk Molenbeek en hoe buurtinitiatieven en de inzet van kunst en cultuur bijdragen aan verbetering van het leefklimaat en daarmee bijdragen aan het versterken van lokale democratie: https://www.volkskrant.nl/mensen/met-cultuur-samen-eten-en-straatfeesten-ontdoet-molenbeek-zich-van-zijn-imago-als-broeinest-van-terrorisme~bbc383b0/

30 september collega Hogeschool Utrecht

De volgende sessie van de Community of Practice zal zijn op donderdag 30 september om 15.00 uur. Fleur Dronkers van de opleiding Social Work Hogeschool Utrecht is dan te gast. Ze zal vertellen over hoe zij bij de HU kunst en cultuur inbedden in hun opleiding Social Work en welke mogelijkheden en uitdagingen zij daarbij tegenkomen. Na een presentatie gaan we samen in gesprek en nemen onze eigen uitdagingen en casuïstiek ter hand om onze vervolgstappen te maken.

Dus haak aan wanneer je mee wil luisteren en mee wil praten over hoe wij binnen Social Work HvA kunst en cultuur duidelijker in kunnen bedden in ons onderwijs. Mail me de casus die jullie vanuit je team of persoon wil bespreken zodat we ons kunnen voorbereiden: r.dekkers@hva.nl

Tot snel en een creatieve zomer toegewenst!

Ramon Dekkers - Jeannet Moor - Rick Kwekkeboom - Patsy Hughan - Marjon Goossens