COMPILATIEVIDEO KEUZEVAK ARMOEDE IN NEDERLAND

namens Ineke Vlasman

Voor het eerstejaars keuzevak Armoede in Nederland? kregen de studenten de volgende opdracht: Je maakt met maximaal 5 medestudenten een korte documentaire van maximaal 15 minuten waarin je het thema armoede belicht. Deze documentaire presenteer je in de laatste bijeenkomst. Hoe? Een doelgroep te kiezen die jij interessant vindt, bijvoorbeeld ‘kinderen die opgroeien in armoede’ of ‘jongeren met schulden’ of ‘gezinnen met complexe schuldenproblematiek’ . Vanuit het perspectief van de samenleving in beeld te brengen wat de armoedeproblematiek van deze doelgroep. Je gaat dus op zoek naar bronnen die een antwoord formuleren op de vraag hoe het kan dat deze armoede bestaat in Nederland Te onderzoeken en in beeld te brengen welke initiatieven/organisaties/instellingen er zijn op het gebied van bestaanszekerheid of armoedebestrijding in de metropoolregio Amsterdam. Je probeert antwoord op de vraag te geven wat werkt en wat niet werkt Te kijken wat dit betekent voor jouw doelgroep die met deze problematiek te maken krijgen. Je probeert antwoord op de vraag te vinden wat het leven in Armoede voor consequenties heeft voor hen. Op basis van jullie (bovenstaand) onderzoek de krachten (ook vanuit de doelgroep zelf) maar ook bedreigingen in beeld te brengen. Maak daarbij gebruik van: Ervaringsdeskundigen Professionals Theorie vanuit literatuur Onderzoek AKMI Eigen ervaring In de derde les gingen de studenten online in gesprek met hulpverleners van Puur Zuid.

In de laatste les werd in elke groep een winnaar gekozen. Een compilatie van deze winnende filmpjes werd door Patricia van der Does (hartelijk dank😊) aan elkaar gezet. Dit eindresultaat is in de nieuwsbrief voor de medewerkers van Puur Zuid opgenomen. Wat een mooi samenwerking met het werkveld!