MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

INSCHRIJVEN STUDENTEN VIA COURSE SELECTOR

Vanaf het nieuwe studiejaar 2021-2022 is het nodig dat de studenten zich voor hun te volgen onderwijsvakken aanmelden via de courseselector. Een uitgebreide handleiding wordt op korte termijn geplaatst op MijnHvA bij de opleiding Social Work en op BrightSpace als announcement. LET OP: De onderwijsvakken voor 2021-2022 zullen tijdens het zomerreces opengesteld worden! Heb je toch nog vragen mail: brightspace-sw@hva.nl

LAATSTE AFSTEMMINGSOVERLEG tussen de teamleiders van de uitfaserende opleidingen en het management van SW

Op dinsdag 22 juni jl. was er een laatste afstemmingsoverleg tussen de teamleiders van de uitfaserende opleidingen en het management van SW. Dit overleg is ca 2 jaar geleden gestart en vond 1x per twee weken plaats. Het doel van deze overleggen was uitwisseling van informatie tussen de uitfaserende opleidingen en de opleiding SW. Waar lopen we tegen aan in het bouwen en vormgeven van de opleiding SW. Waar moeten we rekening mee houden? In deze fase was de twee wekelijkse afstemming nuttig. Nu we volgend studiejaar starten met de afstudeerfase van de opleiding SW, is besloten dit afstemmingsoverleg stop te zetten. Welke functie en taken Rogier (teamleider MWD) en Jeroen van der Kroon (teamleider SPH) in het nieuwe studiejaar gaan oppakken wordt nog met hen besproken. Na de vakantie zullen zij jullie daar zelf over informeren. De verslagen van de overleggen zijn voor iedereen ter inzage te vinden op het MS teams kanaal SW breed / SW MT verslag.

HVA x DEMONSTRATIE FOSSIELVRIJ PENSIOEN

Afgelopen vrijdag was een bescheiden delegatie HvA-medewerkers aanwezig bij de demonstratie voor het fossielvrije pensioen bij het hoofdkantoor van het ABP op de Zuidas, onder het motto 'Het duurt te lang'. We stonden daar onder andere met UvA-collega's, studenten en ambtenaren van de gemeente Amsterdam. De voorzitter van het bestuur van het ABP, Corien Wortmann-Kool vertelde hoe blij ze met ons signaal is, en hoe goed het ABP al bezig is met klimaat en milieu. Pas na lang aandringen kon ze vertellen dat dat betekende dat het ABP in 2050 gedivesteerd heeft. Lisette Meddens, directeur van Fossielvrij NL, kondigde op de valreep aan dat zij gaan onderzoeken op welke wijze het ABP via de rechter gedwongen kan worden tot meer spoed. Dit werd met gejuich begroet.

STUDENTMAGAZINE #4 & WELKOMSTMAGAZINE + WELKOMSTKAART

Twee weken geleden is het laatste Studentmagazine #4 voor, over en van onze studenten uitgekomen.

Verder maakt Kernteam Communicatie ook weer een online welkomstmagazine voor al onze nieuwe eerstejaars. Zij ontvangen ook vanuit de HvA/FMR een welkomstkaart waarin ze welkom geheten worden en ze de url vinden naar het welkomstmagazine.

INFOGRAPHICS SW JAAR 1 DT/DU & VT

In samenwerking tussen de docententeams, het curriculumteam en Kernteam Communicatie zijn er voor Social Work Jaar 1 Deeltijd/Duaal en Voltijd infographics gemaakt. Deze graphics geven een totaaloverzicht van de opbouw en inhoud van jaar 1. De infographics kunnen ingezet worden voor voorlichting van de studiekiezers, maar ook voor interne informatievoorziening.

Het doel is om volgend studiejaar voor alle andere leerjaren ook dergelijke graphics te maken.

Klik hier voor de infographic van SW Jaar 1 VT. Klik hier voor de infographic van SW Jaar 1 DT/DU

INTERVIEW MET JEROEN GRADENER EN PETER RAEYMAECKERS

Onze Jeroen Gradener is met zijn Belgische collega geinterviewd over hun nieuwe boek ‘Denken over sociaal werk’ door Sociale Vraagstukken.

Klik hier om het interview te lezen!

UPDATE MIDTERM REVIEW - 4 NOVEMBER

Het projectteam voor de Midterm Review (MTR) is de laatste weken druk bezig geweest om na te denken over een programma voor de MTR op 4 november.

Een korte update:

- Er zal aan de hand van de vier meest relevante dilemma's gesproken worden met experts uit het veld. - De experts worden op dit moment benaderd en gevraagd of ze mee willen denken. - De insteek wordt dat we na gaan denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat over 5 jaar deze dilemma's minder of zo min mogelijk meer een issue zijn. Wat willen dat een student die over 5 jaar binnenloopt ziet? - Kernteam Communicatie denkt na over een vorm waarbij het een dag wordt die energie geeft.

Zodra er meer duidelijk is over het programma laten we dit weer weten.

BOEKENLIJSTEN GEREED

De boekenlijsten voor het studiejaar 2021-2022 van de opleidingen AD, SW, MWD, UJW, SPH regulier en de SPH Minoren en SW minor Sociaal Werk zijn gereed. Alle boekenlijsten worden komende week in het Team Social Work Breed in het algemene kanaal in de map 07 SW Boekenlijst Overig geplaatst. Op 7 juli publiceert boekhandel Athenaeum de boekenlijsten op hun website voor de studenten. Vragen? Stuur een e-mail naar Kernteam Onderwijslogistiek Social Work (owl-sw@hva.nl)!