Start Leerwerkplaats HvA & Levvel

Dag collega’s, Om onze studenten beter voor te bereiden op het complexe werk in de 24-uurszorg zijn we dit studiejaar gestart met het opzetten van de leerwerkplaats ‘Leren werken in de 24-uurs zorg’. Dit project voert de opleiding SW uit samen met het Lectoraat Jeugdzorg op basis van een Comenius beurs die is toegekend aan Leonieke Boendermaker (Lector Jeugdzorg bij onze faculteit). In de praktijk blijken veel jonge, pas afgestudeerde professionals vrij snel de 24-uurs zorg weer te verlaten omdat zij zich onvoldoende toegerust voelen op het werk in dit complexe werkveld.Terwijl continuïteit juist voor de doelgroep in de 24-uurszorg enorm belangrijk is. Een projectgroep met docenten SW (Iddegien Kok en Marieke Gans), onderzoekers van het lectoraat en stagebegeleiders en teamcoaches van Levvel heeft in nauwe samenwerking met een begeleidingscommissie binnen onze opleiding én een begeleidingscommissie binnen Levvel, een onderwijsprogramma opgesteld dat past bij de ontwikkelingen van SW jaar 3. Coaching en onderwijs-op-maat staat centraal en wordt gegeven door een docent samen met een leerbegeleider van Levvel. Studenten worden gecoacht in het leren signaleren van vraagstukken en uitgedaagd om daarbij out-of-the box te denken. Met trots kondigen we aan dat we volgend studiejaar met de eerste Social Work studenten gaan starten in de Leerwerkplaats. Naast het draaien en evalueren van de Leerwerkplaats gaan we het studiejaar benutten om ook leerwerkplaatsen in andere 24-uurs voorzieningen te gaan opzetten. Maar hierover later meer! Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, schroom niet en neem contact op met Iddegien (i.kok@hva.nl) en/of Marieke (m.gans@hva.nl). Iddegien en Marieke