AGENDA

september en oktober : 1e RVT BIJEENKOMSTEN

september en oktober : 1e portefeuillehouders SW overleggen

Voor deze bijeenkomsten heeft iedereen inmiddels de uitnodiging ontvangen.

7 november 2020 : 1e Open dag (online)

Meer informatie over het (online) programma, nemen we op in de volgende NB.