MEDEDELINGEN

Wie doet wat document

Om duidelijk te krijgen wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft heeft Kernteam Communicatie een Wie doet wat excel bestand samengesteld. Hiermee hopen we dat iedereen elkaar beter weet te vinden. Mis je een functie/verantwoordelijkheid/taak of klopt er iets niet laat het vooral weten.

Elke maand lopen we het document door om te kijken of het nog up to date is.

Klik hier om de excel te bekijken!

VERDEDIGING PROEFSCHRIFT CYNTHIA BOOMKENS Onderbouwing van het meidenwerk 23 oktober

Het meidenwerk ondersteunt kwetsbare meiden bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij als volwassenen zelf vorm kunnen geven aan hun leven als deel van de samenleving (theoretisch te begrijpen als agency). Een wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek ontbrak tot op heden.

Draagt het meidenwerk daadwerkelijk bij aan het versterken van agency van meiden? En hoe draagt de methodiek van het meidenwerk bij aan het versterken van agency? Over die vragen boog Cynthia Boomkens, onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot - Jongerenwerk, zich tijdens haar promotieonderzoek bij Tranzo, Tilburg University.

Op 23 oktober verdedigt Cynthia Boomkens haar proefschrift, je bent van harte welkom om deze online bij te wonen! Wil je er liever fysiek bij zijn? Dat kan maar geef je dan gezien de beperkte plaatsen bij Cynthia op via c.boomkens@hva.nl

Meer info?

Masterclass "naar jouw top" voor 3e of 4e jaars studenten

Stel: die ene student droomt ervan om directeur van een grote multinational te worden, een bekende acteur, founder van een start-up of schrijver van een bestseller. Kortom: hij of zij heeft een stevige ambitie! Hoe bereiken ze dit doel?

Bij de exclusieve masterclassreeks Naar jouw top nemen zeven “grote namen” studenten mee in hun eigen verhaal. Wat werkte voor hen, welke obstakels kwamen ze tegen en hoe zijn ze hier mee omgegaan? Met andere woorden: hoe hebben zij hun top bereikt?

Join the summerschool, offer a course!

Inschrijving open tot 6/10

Van 5-16 juli 2021 vindt de 5e editie plaats van de HvA Summer School. Dit is een internationaal georiënteerde Summer School, die officieel AUAS (Amsterdam University of Applied Sciences) Summer School heet. In 2019 heeft de Summer School op de Amstelcampus 182 studenten ontvangen, die gedurende 2 weken een van de 10 cursussen hebben gevolgd. Zo’n 30 docenten hebben deze cursussen verzorgd. Ze hebben het werken aan de Summer School in grote meerderheid ervaren als een ‘great addition to their career’. Verder ervaren zij het lesgeven en verzorgen van een summer course als inspirerend, waarderend en motiverend.