PILOT LEERGANG A.I.

Namens Ivar Timmer (onderzoeker Lectoraat Legal Management)

WIJ ZOEKEN DOCENTEN DIE DEEL WILLEN NEMEN AAN PILOTLEERGANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE!

Het lectoraat Legal management (en het legal tech lab, LTL) is sinds begin dit jaar verbonden aan het HvA-Expertise Centrum Applied Artificial Intelligence (ECAAI). Het ECAAI heeft o.a. tot taak om kennis over AI/kunstmatige intelligentie binnen de HvA te verspreiden en opleidingen te ondersteunen bij het bepalen van de relevantie van ontwikkelingen op dit gebied en evt. intergratie in curricula. Vanuit het ECAAI zijn we bezig een traject te ontwikkelen waarin op drie niveaus leergangen op het gebied van AI zullen worden aangeboden voor HvA-docenten. Het eerste niveau is een eerste introductie in het veld van AI, voor docenten met weinig tot geen voorkennis. We vatten AI hierbij breed op, denk aan de inzet van chatbots of beslissingsondersteunende systemen in hulpverlening, tot de impact van (big) data en datagedreven werken. Voor de pilot zijn we op zoek naar docenten die hier aan deel willen nemen. We denken aan een groep van max. 15 deelnemers, met een ondergrens van ca. 6-8 (afhankelijk van samenstelling). Hopelijk 5-8 docenten van de bachelor Social Work en 2-3 docenten van de MSW zou naast opleidingsmanagers en collega's van het lectoraat voldoende zijn voor een goede groep. Voor deelnemende docenten vraagt deelname een inzet van ca. 7-10 uren (korte online kick-off, 3-6 uur zelfstudie, fysieke bijeenkomst van 3 uur). Idee is dat deze uit de uren voor deskundigheidsbevordering volgen. De pilot vindt bij voorkeur plaats in november 2020 (eerste voorstel is dinsdag 24 november of donderdag 26 november). Programma (concept): • Online kick-off (30 minuten): uitleg over programma, uitleg over ECAAI, voorbeelden van AI binnen andere opleidingen/ lectoraten van de HvA • Zelfstudie (3-6 uur): algemene, online cursus over AI, aangevuld met beknopte, specifieke informatie en voorbeelden over AI in het sociaal domein • Afsluitende fysieke bijeenkomst (ca. 3 uur), begeleid door onderzoekers ECAAI: nadere blik op AI binnen HvA, professional(s) uit werkveld SW vertelt over huidige en toekomstige inzet AI en technologie in eigen praktijk. Deelnemers evalueren de bestudeerde stof en reflecteren op relevantie voor praktijk, opleidingen en onderzoek SW. Discussie over mogelijke vervolgstappen. Ben je geïnteresseerd om mee te doen en mee te denken over hoe AI een plek kan krijgen binnen onze bachelor? Vragen over het programma? Neem contact op met Ivar Timmer (i.timmer@hva.nl).