MIDTERM REVIEW (MTR) CLUSTER SOCIAL WORK

De MTR van het cluster Social Work op 4 november komt nu snel dichterbij. Vandaar deze update over ‘waar staan we nu’?

Binnenkort is de panelsamenstelling bekend en wordt er gesproken over een programma voor de visitatiedag. Op dit moment wordt door ons (Samme en Danielle) de laatste hand gelegd aan de Kritische reflectie. Dit is een soort handleiding voor het panel om aan te geven waar wij als opleiding SW, gedurende de midterm review, graag op willen reflecteren en waar we de focus op willen leggen richting de toekomst. 

Voor de opzet van de kritische reflectie en de korte weergave van waar we nu staan als opleiding hebben we veel gebruik kunnen maken van het opleidingsplan dat door het curriculum team is opgesteld en ander materiaal dat gedurende de ontwikkeling is gemaakt door de verschillende collega’s. Op die manier proberen we onze visie ten aanzien van het samen doen in het document terug te laten komen.  

In een eerder stadium hebben we gevraagd aan verschillende teams in de organisatie om mee te denken over verschillende dilemma’s waar we ons als opleiding momenteel mee geconfronteerd zien. Deze dilemma’s hebben we leidend gemaakt ter bespreking op de dag zelf. Het concept van de Kritische reflectie is inmiddels voorgelegd aan de Opleidingscommissie, Examencommissie, het Curriculumteam van SW en aan een aantal medewerkers van O&O|FMR. De reacties hierop en verbetersuggesties zullen worden besproken en waar nodig worden opgenomen.

Voornoemde commissies zijn ook gevraagd om een korte reactie te geven op de Kritische reflectie. Deze reacties zullen integraal als bijlage worden opgenomen in het document. We doen dit om zoveel mogelijk geluid en diversiteit aan bod te laten komen tijdens onze audit.

We zijn dus nog met verschillende zaken en verschillende collega’s bezig in de voorbereidingsfase.

Binnenkort hopen we jullie meer te informeren over het programma en de invulling van de visitatiedag. Martijn en Cilvy ondersteunen ons bij de planning en uitvoering van de dag zelf. We zetten daarbij in op creatieve werkvormen.