Het Digitaal Servicepunt voor Medewerkers (DSPM) is het startpunt voor allerlei personele en financiële zaken (zoals indienen declaraties/facturen).

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in DSPM? Alle oud-CMV, MWD en SPH medewerkers vanaf d.d. 1 september 2021 gekoppeld aan kostenplaats SW, te weten: 108104. Alle collega’s zijn nu organisatorisch overgeplaatst naar Social Work. Als gevolg van deze organisatorische wijziging is de verdeling over budgethouders ook bekeken en opnieuw toegekend. Wanneer je een declaratie indient, wordt deze in DSPM gecontroleerd door de sidestep, dit is de contactpersoon die gekoppeld is aan de budgethouder. De contactpersoon zet deze declaratie door naar de budgethouder, de budgethouder accordeert en zet door naar het Administratief Centrum (AC) en zo kan uitbetaling plaatsvinden. De budgethouders en contactpersonen/sidesteps binnen SW zijn als volgt gekoppeld. Wie zijn de budgethouders? De budgethouders die de declaraties en facturen accorderen zijn: Voor SW jaar 1 en 2 : Danielle van Haastrecht Voor SW Jaar 3 en 4 : Samme Grunfeld Voor SW Sociale Agenda : Samme Voor AD Ervaringsdeskundigheid Z&W : Samme Voor afstudeerfase CMV en MWD : Samme Voor afstudeerfase SPH : Danielle Wie zijn de contactpersonen (sidesteps)? Kathinka Zalmstra blijft bij SW en SPH gerelateerde zaken voor Danielle controleren en doorzetten in de flow. Sabina Nahar blijft de MWD gerelateerde declaraties en facturen controleren en doorzetten naar Samme. De CMV gerelateerde declaraties en facturen blijft Albert Jan Bloemendal controleren en doorzetten.

Heleen Mengelder wordt ingewerkt in DSPM en toegevoegd als contactpersoon/sidestep t.b.v. SW en gaat de SW gerelateerde zaken voor Samme controleren en doorzetten in de flow. Overzicht kostenplaatsen De kostenplaatsen van de oude opleidingen blijven voorlopig bestaan aangezien we nog steeds een afstudeerfase van CMV, MWD en SPH hebben. Op een declaratie en/of factuur moet goed vermeld worden op welke kostenplaats de verrekening moet plaatsvinden. Kostenplaats SW is 108104 Kostenplaats AD Ervaringsdeskundigheid is 108110 Kostenplaats CMV is 108101 Kostenplaats MWD is 108102 Kostenplaats SPH is 108103 Heb je vragen over declaraties en/of andere financiële zaken? Mail het Kernteam hrfinance-sw@hva.nl

Registratie scholingswensen Ga je starten met een training/opleiding? Informeer dan ook het kernteam HR&Finance. Zowel individuele scholing als teamscholing worden door de HR-portefeuillehouder van het team (of door de medewerker zelf, en vooraf afgestemd met het team) gemaild naar

hrfinance-sw@hva.nl. Het kernteam HR&Finance registreert wie, wanneer, welke training/opleiding heeft aangevraagd. Hiermee kunnen we transparant zijn en verantwoording afleggen, zowel binnen de opleiding als naar het CvB (% scholing medewerkers per opleiding). In de mail graag de volgende gegevens vermelden: - Naam medewerker die de scholing gaat volgen - Soort scholing die hij/zij gaat volgen - Kosten opleiding - Doel opleiding, welke competentie wordt hiermee vergroot voor jezelf en/of voor je team? Het kernteam HR&Finance heeft dan meteen een check, verantwoording op de facturen die voor de desbetreffende professionalisering binnen komt.

BKE/SKE/Master behaald? Laat dit dan weten en mail naar hrfinance-sw@hva.nl. Het kernteam HR&Finance verwerkt dit in het examinatorenoverzicht. Aan de hand van deze lijst worden elk studiejaar de benoemingen van de examinatoren opgesteld (zelfstandig of onder supervisie). Een actuele lijst voorkomt dat er onjuiste benoemingen plaatsvinden.

Uploaden diploma's, certificaten etc. Een actueel personeelsdossier is van belang voor zowel de medewerker als de opleiding. Als je een opleiding, training, of andere onderwijskwalificatie hebt behaald/afgerond, registreer dit dan in DSPM en voeg het diploma/certificaat als bijlage toe. Je vindt de toepassing hiervoor in DSPM onder het tabblad

Zelf regelen > Diploma's en certificaten. Na deze verwerking worden de documenten aan het personeelsdossier toegevoegd. Jij en je leidinggevende krijgen een e-mail ter bevestiging

ARBO - wie is onze bedrijfsarts? De bedrijfsarts van FMR is Henk van Hasselt. De gezondheids-coördinatoren zijn Lize Schipper en Nicole de Koning. Zij zijn, voor het maken van afspraken, te bereiken op tel. 020-3057010 (algemeen) of 020 – 3057011 (direct) en per mail op consult@humancapitalcare.nl

DI-UREN -Hoe registreer ik deze? Behoor je tot onderwijs personeel? Dan registreer je in DSPM alleen de opname en de bestedingsdoelen van jouw eventuele spaarsaldo. De jaarlijkse verkregen DI-uren registreer je niet, want deze zijn al verwerkt in jouw jaartaak. Behoor je tot het ondersteunend personeel? Dan registreer je in DSPM de opname en de bestedingsdoelen van zowel de jaarlijkse DI-uren als jouw eventuele spaarsaldo. Meer informatie over duurzame inzetbaarheid kan je vinden op MijnHvA

Factuuradres/gegevens Een besteling geplaatst? Hier vind je het factuuradres en kostenplaatsnummer van SW.

NS Businesscard (woon-werkverkeer) Hoe vraag ik een NS-Businesscard aan voor woon-werkverkeer en dienstreizen? Info hierover vind je op MijnHvA

Thuiswerkplek Hoe vraag ik voorzieningen aan voor mijn thuiswerkplek? Hier vind je de aanvraagprocedure.

Voor vragen over HR & Finance kun je terecht bij Sabine, Sandra, Kathinka, Heleen Wij ontvangen jullie vragen bij voorkeur per mail hrfinance-sw@hva.nl.

A phenomenal title

A phenomenal title

A phenomenal title