A phenomenal title

Voor de zomervakantie heeft er een vacature rondom projectleider programmatisch toetsen in onze nieuwsbrief gestaan. Deze vacature is er omdat we binnen Social Work zijn begonnen aan een nieuw onderwijscurriculum met grote onderwijs modules en gebaseerd op het didactische concept van HILL. We hebben gezien dat de visie om tot integrale eindtoetsing ook allerlei nieuwe vragen oproept. Ook hebben we ervaren dat we soms onbewust lijken terug te grijpen naar ervaringen en percepties van hoe onderwijs & toetsing er uit moet zien zoals we die in het verleden hebben opgedaan. Deze reflex zien we terug bij Management, Docententeams, Examencommissie en bij onze studenten. We hebben met elkaar (CII-Examencommissie-Portefeuillehouders onderwijs & management en OC) geconstateerd dat de visie op toetsing nog niet volledig is uitgekristalliseerd, geïmplementeerd en doorleefd. Dit vormt op dit moment een risico op de kwaliteit van toetsing. Gezien de fase waarin de opleiding zich bevindt, en alles wat we daarnaast wel voor elkaar hebben gekregen is er logischerwijze ruimte voor verdere ontwikkeling ten aanzien van het toetsprogramma van de opleiding. Dit vormt het vertrekpunt van dit project. Curriculumteam, examencommissie en management hebben in gezamenlijkheid de sollicitatiegesprekken gevoerd en zijn blij met de benoeming van Joep als projectleider. Joeps ruime ervaring en kennis ten aanzien toetsing, de taak en rol van een examencommissie, het ontwikkelen van onderwijs, didactische kennis en ervaring in het begeleiding en scholen van docenten ten aanzien van deze vraagstukken maken hem een goede kandidaat. Wij zijn blij dat we deze geschikte kandidaat intern hebben kunnen vinden. Joep zal gedurende zijn taak als projectleider als buitengewoon lid bij het curriculum team worden toegevoegd. Als projectleider zal Joep in 1e instantie samen met een regulier lid van het curriculum team (Christina Wolfshöfer) en een lid van de examencommissie (Didi Otten) dit project gaat vormgeven. Hierbij wordt samenwerking met de teams gezocht. Hoe dit het beste vorm gegeven kan worden, daarover gaat Joep samen met dit startende projectteam zich de komende periode buigen. Het doel van het project is ons toetsprogramma en toetsing verder vorm te geven en nog dichter bij de bedoeling van onze visie te komen. Hierbij is het noodzakelijk om onze visie op toetsing verder aan te scherpen en deze visie te implementeren. Deze projectopdracht kent drie aandachtspunten: 1) Hoe kan de opleiding het leerweg onafhankelijke toetsprogramma van de opleiding binnen de visie en het didactisch concept verder vorm te geven. Waarbij integrale toetsing van grote modules & ‘assessment as and for learning’ centraal blijft staan. De programmaleider wordt gevraagd hierin het concept van programmatisch toetsen te gebruiken. Resultaat: Een verdere aanscherping en/bijstelling van het toetsplan 2) Gedurende het project de portefeuillehouders onderwijs, en zodoende de teams, betrekken bij de opzet, uitwerking en uitrol van het project. Resultaat: Een met de teams uitgewerkt stappenplan hoe er in de komende twee jaar de toetsing verder verbeterd en aangescherpt kan worden binnen de geldende kaders. 3) Samen met de teams verkennen welke verdere scholing er gewenst en of noodzakelijk is en hier een scholingsplan voor maken met de teams. Resultaat: Een met teams afgestemd scholingsplan rondom deskundigheid verbetering. Waarbij expliciet gemaakt wordt wat opleidingsbeleid en team specifiek noodzakelijk is.