Belangrijk bericht over het onderwijs: Courseselector

Beste docenten, Vanaf het nieuwe studiejaar 2021-2022 is het nodig dat alle studenten van Social Work voor de te volgen onderwijsvakken (BrightSpace courses) zich gaan aanmelden via de courseselector. In de BrightSpace courses zullen dan groepen aangemaakt worden waarin de studenten zichzelf kunnen inschrijven aan de hand van hun klasindeling. Voor ondersteuning of uitleg van deze handeling kunnen jullie bij ons terecht. Heb je toch nog vragen mail: brightspace-sw@hva.nl! Met hartelijke groet, Masja, Lise en Annelies Key-users BrightSpace

Subsidieregeling Virtueel Internationaal Samenwerkingsproject (VIS)

Wil je graag een virtueel internationaal samenwerkingsproject binnen je onderwijs ontwikkelen of herzien? Wil je je studenten de kans geven om vanuit Nederland een internationale ervaring op te doen? Lees hieronder meer over de mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs ingestemd met de publicatie van de subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs. De subsidie is bedoeld voor het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen. In de vrijgekomen tijd ontwerpen, ontwikkelen en implementeren of herzien docenten & onderwijskundigen een virtueel internationaal samenwerkingsproject. Nederlandse studenten werken samen met studenten in het buitenland waarbij ze lokale vraagstukken verbinden aan een internationaal perspectief. Zo werken studenten aan hun internationale & interculturele competenties, taal- en digitale vaardigheden. Subsidieaanvragen kunnen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) aangevraagd worden.

De 1ste ronde loopt van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021; de 2de ronde van 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022. Hier kan je terecht voor vragen en antwoorden over de subsidieregeling. Wil je meer weten over Virtueel Internationaal Samenwerken, neem dan contact op met Henk Pennings van het International Office FMR: h.j.pennings@hva.nl.

Taalspreekuur FMR

Beste docent, Graag maak ik je in dit nieuwe studiejaar weer attent op het Taalspreekuur FMR. Afgelopen studiejaar is er online via MS-teams met veel succes gebruik gemaakt van dit taalspreekuur, maar het kan nog beter! Er blijken nog steeds docenten en studenten nauwelijks bekend met de mogelijkheden ervan. Daarom deze oproep aan jullie: maak er gebruik van en/of verwijs studenten door!

Groet, Astrid de Ronde-Boerrigter Klik hier voor meer info!

Verslag Werkgroep Toetsing 1-6 FMR

Bijgaand het verslag van de bespreking van de werkgroep Toetsing van 1 juni. Graag jullie aandacht voor de twee bijlagen met belangrijke informatie: 1 De mogelijkheden voor toetsing op afstand voor specifieke doelgroepen volgend studiejaar: AVG en digitale surveillance 2 Informatie over hoe te handelen bij een onjuiste beoordeling van een tentamen. De examencommissies en de studentendecanen zijn al geinformeerd.

Mindful het nieuwe studiejaar in

Mindful het nieuwe studiejaar in Vanwege de grote vraag worden er na de zomer opnieuw gratis mindfulness- trainingen aangeboden voor studenten van de FMR. Wil je meer in het hier en nu leven? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het leren omgaan met stress? Meld je dan nu vast aan voor de trainingen in het nieuwe studiejaar. En wacht niet te lang, want de plekken gaan hard.

Lees verder voor medewerkers -> En voor studenten -> Mindfulness-training FMR - Hogeschool van Amsterdam (hva.nl) Aanmelden voor de trainingen en stiltedagen voor zowel studenten als medewerkers kan door een mailtje te sturen naar mindfulness-fmr@hva.nl.

Sabine van Straaten Ondersteuner Mindfulness @ FMR bereikbaar via WhatsApp +31 6 2115 6237

Maak je nog gebruik van readers?

Lever deze dan zo snel mogelijk in bij het

onderwijsbureau-fmr@hva.nl Kijk hier voor het stappenplan.