A phenomenal title

Al lange tijd bestaat de wens van FMR – Social Work om een Associate degree Care, Cure & Technology (werktitel) te ontwikkelen. Door allerlei omstandigheden heeft dit traject vertraging opgelopen, maar er is goed nieuws!

FMR gaat een doorstart maken! Het streven is om in september 2023 met deze AD te starten. Dit betekent dat er veel werk aan de winkel is.

Allereerst is dit het schrijven van een businesscase, gevolgd door een CDHO aanvraag. Dan volgt de toets nieuwe opleiding (TNO), schrijven informatiedossier met bijlagen. Dit zijn o.a. OER, toetsplan, studiegidsinformatie, het toetsprogramma, de toetsen van jaar 1 en de afstudeerfase. We zijn bezig een mooi team daarvoor samen te stellen en zoeken een enthousiast lid voor de projectgroep t.b.v. de ontwikkeling van het curriculum en alles wat daar bij komt. Ook deze opleiding gaan we opzetten binnen de didactische concepten van Hill zoals ook de Bachelor Sociale Work en de AD Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. We zijn op zoek naar mensen die zich (deels) herkennen in het onderstaande profiel: - Innovator met focus op de behoefte rond zorgtechnologie in het domein Zorg en Welzijn; - Kennis van het domein Zorg en Welzijn (VGZ/VVT/ GGZ/ en bij voorkeur ook AGZ); - Bekend met kwalificaties van professionals in zorg&welzijn op niveau 5 associate degree; - Ervaring in opleiden van deeltijd/duale studenten en heeft kijk op frisse onderwijs- kundige ideeën; - Op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en innovatieve praktijken op het gebied van zorgtechnologie in de context van zorg en welzijn; - Goed kunnen schrijven (Businesscase, ATNO-dossier en onderwijsmateriaal); - Deskundig in ontwikkelingen van toetsprogramma en toetsen (SKE). De faculteit heeft 0,1 FTE beschikbaar gesteld voor een afgevaardigde van Social Work. Heb je vragen of wil je je aanmelden dan kun je je melden bij de projectleider Petra Moltmaker p.r.moltmaker@hva.nl of bij Samme Grünfeld. We horen graag van je!