Beste mensen, Voor de interne midterm review op 4 november heeft de opleiding drie van de vier panelleden rond. Alleen een extern student lid wordt nog gezocht. De opleiding is verheugd om drie zeer verschillende kandidaten te hebben gevonden die gezamenlijk een breed werkplek perspectief, onderwijsontwikkeling en Social Work beroepsontwikkeling vertegenwoordigen. Het gaat om de volgende collega's uit het werkveld: Will van Schendel; Werkveld perspectief Buurtteam Amsterdam / Directeur bestuurder de sociale maatschap (stichting Doras, Puurzuid Madi en Florijn) Meer weten over de sociale maatschap? Bekijk het jaarverslag. https://www.human.nl/lees/magazine/duwtje-nodig.html Leonie Le Sage; SW Onderwijs/Onderzoek inhoudelijk perspectief Lector Leonie Le Sage Lector Professionele identiteit Hogeschool Rotterdam & Bestuurslid landelijk opleidingsoverleg Social Work. Na haar studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht is Leonie le Sage aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam gepromoveerd op een interdisciplinair onderzoek vanuit de faculteiten Psychologie&Pedagogiek en Rechtsgeleerdheid naar de gewetensontwikkeling van jeugdige delinquenten en het jeugdstrafrecht. Zij is sinds januari 2008 werkzaam aan de Hogeschool Rotterdam, Instituut Sociale Opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling. Ze heeft meegewerkt aan het opstellen van het Landelijke en Hogeschool Rotterdam Opleidingsdocument van de Social Work opleiding, en heeft zij het afstudeerprogramma van de Social Work opleiding vormgegeven met collega’s. Karin Vogelaar; Onderwijsdeskundige perspectief Projectleider Onderwijsinnovatie Hogeschool Utrecht Als onderwijskundig adviseur is Karin betrokken bij het herontwerp van verschillende opleidingen binnen Hogeschool Utrecht. Uitgangspunt hierbij vormt de onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht die vertaald is in ontwerpdimensies op het gebied van co-creatie met de beroepspraktijk, onderzoek als kennisbasis, gepersonaliseerd leren, didactiek en kwaliteit. Karin ondersteun opleidingen onder andere bij het formuleren van leeruitkomsten en toetsprogramma's. Momenteel wordt de laatste feedback van EXCO, OC, Curriculumteam en Stafafdeling O&O verwerkt. We hopen en verwachten in de volgende nieuwsbrief de kritische reflectie en de opzet van de visitatiedag met jullie te kunnen delen. Vriendelijke groet, Danielle en Samme