N.a.v. de persconferentie van 14 september jl. zijn de volgende versoepelingen voor het hoger onderwijs van kracht m.i.v. 25 september:

* Er hoeft geen afstand meer gehouden te worden; * Er hoeven geen mondkapjes meer te worden gedragen in de gangen en liften; * Er geldt niet langer een maximum van 75 personen voor alle activiteiten binnen de hogeschool; * Het thuiswerkadvies van de regering luidt ‘werk thuis als het kan, op kantoor als het moet’; Leidinggevenden kunnen i.s.m. hun team afspraken maken over wanneer werken op kantoor nodig is. We gaan er vanuit dat je naar de campus kunt komen als dat goed is voor de kwaliteit van ons werk. * Per 20 september mag het maximum aantal personen voor een tentamen worden losgelaten, daarmee kunnen de grote tentamenzalen weer vol ingezet worden en is proctoring echt het last resort; * De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht, evenals het continueren en stimuleren van het vrijwillige zelftestbeleid en het zorgdragen voor goede ventilatie.

Het kabinet geeft aan dat het verstandig blijft om waar mogelijk afstand te houden en de verdere basisregels in acht te nemen. Ook het dragen van mondkapjes op drukke plekken blijft verstandig; iedereen kan voor zichzelf besluiten om een mondkapje te dragen. Gun elkaar de ruimte voor eigen keuzes. Deze ruimte zal een transitieperiode vereisen per opleiding, waarbij we de positieve ervaringen van online onderwijs willen behoude en ontwikkelen. Acties die bij de HvA in gang zijn gezet: Er zijn extra zelftesten besteld, zodat studenten en medewerkers deze bij de ingangen van de HvA-locaties kunnen pakken. Het tijdelijke evenementenprotocol wordt zsm aangepast. De GGD heeft de werkwijze bij besmettingen in de klas aangepast. Er wordt (pas) contact opgenomen als sprake is van een cluster van tenminste drie besmettingen. Het aanpassen van de inrichting van de gebouwen zal in gang worden gezet, dit vraagt wel enige tijd en medewerking en begrip. Het gesprek wordt gevoerd met horecagelegenheden op onze campussen (en de richtlijnen die voor de horeca gelden).